محصولات سایت

سطل شفق Bucket Shafagh

به فروشگاه اینترنتی سطل شفق نوترین ها خوش آمدید

Shafagh Simple 001 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh Simple 001 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل Simple 001

مدلسطل زباله شفق مدل Simple 001
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه اداری
پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Shafagh NH100 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh NH100 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل NH100

مدلسطل زباله شفق مدل NH100
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
پدال
دستگیره
موجود نیست
Shafagh A40-2 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh A40-2 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل A40-2

مدلسطل زباله شفق مدل A40-2
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه اداری
پدال
دستگیره
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Shafagh A40-3 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh A40-3 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل A40-3

مدلسطل زباله شفق مدل A40-3
جنساستیل
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
Shafagh A40-4 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh A40-4 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل A40-4

مدلسطل زباله شفق مدل A40-4
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
موجود نیست
Shafagh A40-1 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh A40-1 Waste Bin

سطل زباله شفق مدل A40-1

مدلسطل زباله شفق مدل A40-1
پدال
مناسب برایآشپزخانه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
موجود نیست
Shafagh NP45 Waste Bin - Capacity 20 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shafagh NP45 Waste Bin - Capacity 20 Litre

سطل زباله شفق مدل NP45 - گنجایش 20 لیتری

مدلسطل زباله شفق مدل NP45 - گنجایش 20 لیتری
مناسب برایآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
انتخاب گروه