محصولات سایت

چای ساز پارس خزر Tea Makers Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی چای ساز پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

چای ساز پارس خزر مدل TK-2300P

مدلچای ساز پارس خزر مدل TK-2300P
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Pars Khazar chaeenoosh Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar chaeenoosh Tea Maker

چای ساز پارس خزر مدل چای نوش

تماس بگیرید
Pars Khazar TM-3000SP Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TM-3000SP Tea Maker

چای ساز بخار (دم آور خودکار) پارس خزر TM-3000SP

مدلچای ساز بخار (دم آور خودکار) پارس خزر TM-3000SP
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Pars Khazar TM-3500SP Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TM-3500SP Tea Maker

چای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP

مدلچای ساز پارس خزر مدل TM-3500SP
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Pars Khazar 2400P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 2400P Tea Maker

چای ساز پارس خزر مدل 2400P

مدلچای ساز پارس خزر مدل 2400P
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Pars Khazar TK2300KP Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TK2300KP Tea Maker

چای ساز پارس خزر TK2300KP

مدلچای ساز پارس خزر TK2300KP
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
Pars Khazar TK-2300P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TK-2300P Tea Maker

چای ساز پارس خزر TK-2300P

مدلچای ساز پارس خزر TK-2300P
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
موجود نیست
Pars Khazar MK17T01A Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar MK17T01A Tea Maker

چای ساز پارس خزر MK17T01A

مدلچای ساز پارس خزر MK17T01A
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
Pars Khazar HY-2073 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar HY-2073 Tea Maker

چای ساز پارس خزر HY-2073

مدلچای ساز پارس خزر HY-2073
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
Pars Khazar TM-3500P Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar TM-3500P Tea Maker

چای ساز پارس خزر TM-3500P

مدلچای ساز پارس خزر TM-3500P
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
انتخاب گروه