محصولات سایت

هود پرنسیپ Hood Principe

به فروشگاه اینترنتی هود پرنسیپ نوترین ها خوش آمدید

PrincipeVH2S Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

PrincipeVH2S Hood Size 90

هود پرنسیپ مدل VH2S مورب سایز 90

مدلهود پرنسیپ مدل VH2S مورب سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
روشنایی
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی4
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا10
صفحه نمایش
دور فوق سریع
تماس بگیرید
Principe W901 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe W901 Chimney Hood Size 90

هود پرنسیپ مدل W901 شومینه ای سایز 90

مدلهود پرنسیپ مدل W901 شومینه ای سایز 90
حسگر دود
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
تعداد دور موتور عادی4
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Principe H902 Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe H902 Hood Size 90

هود پرنسیپ مدل H902 سایز 90

مدلهود پرنسیپ مدل H902 سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
حسگر حرارت
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
درب
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
Principe H901 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe H901 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای پرنسیپ مدل H901 سایز 90

مدلهود شومینه ای پرنسیپ مدل H901 سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
درب
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تماس بگیرید
Principe B422 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Principe B422 Chimney Hood Size 90

هود پرنسیپ مدل B422 شومینه ای سایز 90

مدلهود پرنسیپ مدل B422 شومینه ای سایز 90
حسگر دود
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوردو عدد
درب
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
Vitra DH3 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vitra DH3 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای ویترا مدل H3 سایز 90

مدلهود شومینه ای ویترا مدل H3 سایز 90
تعداد دور موتور عادی4
حسگر دود
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
امکان خاموش شدن خودکار
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا10
موجود نیست
vitra DH9 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

vitra DH9 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای ویترا مدل DH9 سایز 90

مدلهود شومینه ای ویترا مدل DH9 سایز 90
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی4
درب
صفحه نمایش
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت