محصولات سایت

ماشین لباسشویی کرال Washing Machines Coral

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی کرال نوترین ها خوش آمدید

Coral WF-12898 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF-12898 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF-12898 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Coral WF -14911TBL Washing Machine - 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF -14911TBL Washing Machine - 9Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF -14911TBL با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
بخارشو
تماس بگیرید
Coral WTB-7041AJ Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WTB-7041AJ Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Coral WTB9613LN Washing Machine - 9.6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WTB9613LN Washing Machine - 9.6 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB9613LN با ظرفیت 9.6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB9613LN با ظرفیت 9.6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
تماس بگیرید
Coral WTB8510LN Washing Machine - 8.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WTB8510LN Washing Machine - 8.5 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB8510LN با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB8510LN با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
WF-14811TBL Washing Machine - 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

WF-14811TBL Washing Machine - 8Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF-14811TBL با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF-14811TBL با ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
موجود نیست
Coral WF1292 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF1292 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF1292 با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF1292 با ظرفیت 9 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
موجود نیست
Coral WF-14707 Washing Machine-7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF-14707 Washing Machine-7Kg

ماشین لباسشویی کرال مدلWF-14707 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدلWF-14707 با ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Coral WF -14711 Washing Machine - 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF -14711 Washing Machine - 7Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF -14711 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF -14711 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Coral WFSA-1260W2C Washing Machine - 6Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WFSA-1260W2C Washing Machine - 6Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WFSA-1260W2C با ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WFSA-1260W2C با ظرفیت 6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
موجود نیست
Coral WTB6512LN Washing Machine - 6.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WTB6512LN Washing Machine - 6.5 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WTB6512LN با ظرفیت 6.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WTB6512LN با ظرفیت 6.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
موجود نیست
Coral WF1272 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF1272 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF1272 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF1272 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
موجود نیست
Coral WF14704 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF14704 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF14704 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF14704 با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Coral WF685 Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Coral WF685 Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی کرال مدل WF685 با ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی کرال مدل WF685 با ظرفیت 6 کیلوگرم
رتبه انرژی+A
صفحه نمایش
بخارشو
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
انتخاب گروه