محصولات سایت

آبمیوه گیری لومکس Juicer Lumax

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری لومکس نوترین ها خوش آمدید

Lumax LJE-8021 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8021 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8021

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8021
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن تفاله
آسیاب
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Lumax LJE-8042 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8042 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8042

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8042
آسیاب
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردچهار کاره
مخزن تفاله
موجود نیست
Lumax LJE-8050 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8050 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8050

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8050
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
کارکردپنج کاره
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
موجود نیست
Lumax LJE-8040 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8040 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8040

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8040
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخزن تفاله
کارکردچهار کاره
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Lumax LJE-8030 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8030 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8030

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8030
کارکردچهار کاره
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
مخلوط کن
موجود نیست
Lumax LJE-8020 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE-8020 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8020

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE-8020
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
آسیاب
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
Lumax LJE8041 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE8041 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8041

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE8041
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
کارکردچهار کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
آسیاب
موجود نیست
Lumax LJE8031 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lumax LJE8031 Juicer

آبمیوه گیری لومکس مدل LJE8031

مدلآبمیوه گیری لومکس مدل LJE8031
آسیاب
کارکردچهار کاره
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن تفاله
موجود نیست
انتخاب گروه