محصولات سایت

ظروف سرو و پذیرایی پاپا Servingware Papa

به فروشگاه اینترنتی ظروف سرو و پذیرایی پاپا نوترین ها خوش آمدید

Papa IR1009-2 Serving Set 7 Pcs
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa IR1009-2 Serving Set 7 Pcs

ست پذیرایی 7 پارچه پاپا مدل IR1009-2

مدلست پذیرایی 7 پارچه پاپا مدل IR1009-2
سطحگود
دستگیره
جنسچوب
موجود نیست
Papa B1113 Cake Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B1113 Cake Dish

ظرف کیک پاپا مدل B1113

مدلظرف کیک پاپا مدل B1113
جنسبامبو
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
موجود نیست
Papa B1653 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B1653 Serving Dish

ظرف سرو پاپا مدل B1653

مدلظرف سرو پاپا مدل B1653
تعداد طبقاتیک
جنسچوب
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
Papa B3002 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B3002 Serving Dish

اردورخوری پاپا مدل B3002

مدلاردورخوری پاپا مدل B3002
دستگیره
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
جنسبامبو
موجود نیست
Papa B3003 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B3003 Serving Dish

اردورخوری پاپا مدل B3003

مدلاردورخوری پاپا مدل B3003
دستگیره
تعداد طبقاتیک
سطحتخت
جنسبامبو
موجود نیست
Papa B2804 Server Tray
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B2804 Server Tray

سینی سرو پاپا مدل B2804

مدلسینی سرو پاپا مدل B2804
دستگیره
سطحتخت
جنسچوب
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
Papa B1626-1 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B1626-1 Serving Dish

اردورخوری پاپا مدل B1626-1

مدلاردورخوری پاپا مدل B1626-1
جنسبامبو
دستگیره
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
Papa B-251-2 Serving Tray
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-251-2 Serving Tray

سینی سرو پاپا کد B-251-2

مدلسینی سرو پاپا کد B-251-2
سطحتخت
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
Papa B-T-3 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-T-3 Serving Dish

ظرف سرو پاپا مدل B-T-3

مدلظرف سرو پاپا مدل B-T-3
دستگیره
تعداد طبقاتیک
جنسبامبو
سطحتخت
موجود نیست
Papa B-281 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-281 Serving Dish

ظرف سرو پاپا مدل B-281

مدلظرف سرو پاپا مدل B-281
جنسبامبو
سطحتخت
تعداد طبقاتیک
دستگیره
موجود نیست
Papa B-526 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-526 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-526

مدلظرف سرو پاپا کد B-526
تعداد طبقاتدو
سطحتخت
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
Papa B-M09 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-M09 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-M09

مدلظرف سرو پاپا کد B-M09
جنسبامبو
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
Papa B-M10 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-M10 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-M10

مدلظرف سرو پاپا کد B-M10
سطحگود
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
موجود نیست
Papa B-M-3 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-M-3 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-M-3

مدلظرف سرو پاپا کد B-M-3
جنسبامبو
سطحگود
دستگیره
موجود نیست
Papa B-037 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-037 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-037

مدلظرف سرو پاپا کد B-037
جنسبامبو
دستگیره
موجود نیست
Papa B-061 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-061 Serving Dish

ظرف سرو پاپا کد B-061

مدلظرف سرو پاپا کد B-061
تعداد طبقاتیک
دستگیره
جنسبامبو
موجود نیست
Papa B-370 Serving Dish
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Papa B-370 Serving Dish

ظرف سرو پاپا مدل B-370

مدلظرف سرو پاپا مدل B-370
جنسبامبو
تعداد طبقاتیک
دستگیره
سطحگود
موجود نیست
انتخاب گروه