محصولات سایت

هود بوش Hood Bosch

به فروشگاه اینترنتی هود بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch DWB098E51 Chimney Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWB098E51 Chimney Hood

هود شومینه ای بوش مدل DWB098E51

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB098E51
حسگر حرارت
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلتراستیل ضد زنگ
نوع کلیدفشاری
روشنایی
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
تماس بگیرید
Bosch DWK06G660 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK06G660 Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK06G660

مدلهود مورب بوش مدل DWK06G660
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
قطر دهانه خروجی هوا15
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تماس بگیرید
Bosch DWK098G21 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK098G21 Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK098G21

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G21
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
روشنایی
دور فوق سریع
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Bosch DWK098G51 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK098G51 Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK098G51

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G51
دور فوق سریع
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
تماس بگیرید
Bosch DWK097E50 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK097E50 Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK097E50

مدلهود مورب بوش مدل DWK097E50
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدفشاری
دور فوق سریع
تماس بگیرید
Bosch DHL885 Hidden Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DHL885 Hidden Hood

هود مخفی بوش مدل DHL885

مدلهود مخفی بوش مدل DHL885
درب
روشنایی
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Bosch DHL755 Hidden Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DHL755 Hidden Hood

هود مخفی بوش مدل DHL755

مدلهود مخفی بوش مدل DHL755
تعداد موتوردو عدد
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز61 تا 85
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
صفحه نمایش
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
موجود نیست
Bosch DWK098E52 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK098E52 Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK098E52

مدلهود مورب بوش مدل DWK098E52
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
Bosch DWK098G61B Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWK098G61B Diagonal Hood

هود مورب بوش مدل DWK098G61B

مدلهود مورب بوش مدل DWK098G61B
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
دور فوق سریع
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Bosch DWB09W652 Chimney Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWB09W652 Chimney Hood

هود جزیره ای بوش مدل DWB09W652

مدلهود جزیره ای بوش مدل DWB09W652
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
موجود نیست
Bosch DWB09W452T Chimney Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWB09W452T Chimney Hood

هود شومینه ای بوش مدل DWB09W452T

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB09W452T
دور فوق سریع
صفحه نمایش
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدفشاری
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
Bosch DWB097J50 Chimney Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWB097J50 Chimney Hood

هود شومینه ای بوش مدل DWB097J50

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWB097J50
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
دور فوق سریع
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
Bosch DWA09W450B Chimney Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DWA09W450B Chimney Hood

هود شومینه ای بوش مدل DWA09W450B

مدلهود شومینه ای بوش مدل DWA09W450B
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Bosch DIB091U51B Island Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch DIB091U51B Island Hood

هود جزیره ای بوش مدل DIB091U51B

مدلهود جزیره ای بوش مدل DIB091U51B
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
موجود نیست
انتخاب گروه