محصولات سایت

چای ساز متفرقه Tea Makers Other

به فروشگاه اینترنتی چای ساز متفرقه نوترین ها خوش آمدید

چای ساز تایگر کد TI935A
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز تایگر کد TI935A

مدلچای ساز تایگر کد TI935A
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Fuhlen FTM-520S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fuhlen FTM-520S Tea Maker

چای ساز فوهلن مدل FTM-520S

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-520S
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Fuhlen FTM-004 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fuhlen FTM-004 Tea Maker

چای ساز فوهلن مدل FTM-004

مدلچای ساز فوهلن مدل FTM-004
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Rosetta RM-710S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rosetta RM-710S Tea Maker

چای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S

مدلچای ساز دیجیتال لمسی رزیتا مدل RM-710S
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Rancard RAN 541 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN 541 Tea Maker

چای ساز رنکارد مدل RAN 541

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN 541
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Hamilton HTS-998 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hamilton HTS-998 Tea Maker

چای ساز همیلتون مدل HTS-998

مدلچای ساز همیلتون مدل HTS-998
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-507 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-507 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-507
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
تماس بگیرید
چای ساز یوروتاپ مدل SE-77
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز یوروتاپ مدل SE-77

مدلچای ساز یوروتاپ مدل SE-77
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Larenza TH-70B Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-70B Tea Maker

چای ساز لارنزا مدل TH-70B

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-70B
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Larenza TH-80B Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-80B Tea Maker

چای ساز لارنزا مدل TH-80B

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-80B
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Rancard RAN531 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rancard RAN531 Tea Maker

چای ساز رنکارد مدل RAN531

مدلچای ساز رنکارد مدل RAN531
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Larenza TH-80 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-80 Tea Maker

چای ساز لارنزا مدل TH-80

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-80
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Green House GH-TC5212 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green House GH-TC5212 Tea Maker

چای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212

مدلچای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-514 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-514 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-513 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-513 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2175 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2175 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2175

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2175
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Veronica KT-18D Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Veronica KT-18D Tea Maker

چای ساز ورونیکا مدل KT-18D

مدلچای ساز ورونیکا مدل KT-18D
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Watson 3005 St Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Watson 3005 St Tea Maker

چای ساز واتسون مدل 3005 St

مدلچای ساز واتسون مدل 3005 St
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2190 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2190 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2190

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2190
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Bitron BKB-40 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BKB-40 Tea Maker

دمنوش ساز بایترون مدلBKB-40

مدلدمنوش ساز بایترون مدلBKB-40
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Kepler KTM 2210 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kepler KTM 2210 Tea Maker

چای ساز کپلر مدل KTM 2210

مدلچای ساز کپلر مدل KTM 2210
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Gosonic HST-874 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic HST-874 Tea Maker

چای ساز گوسونیک مدل HST-874

مدلچای ساز گوسونیک مدل HST-874
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Proficook PC TKS 1056 WHI Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Proficook PC TKS 1056 WHI Tea Maker

چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA

مدلچای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
چای ساز روزنبرگ مدل 7305
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز روزنبرگ مدل 7305

<