محصولات سایت

چای ساز متفرقه Tea Makers Other

به فروشگاه اینترنتی چای ساز متفرقه نوترین ها خوش آمدید

Larenza TH-80 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-80 Tea Maker

چای ساز لارنزا مدل TH-80

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-80
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
تماس بگیرید
Green House GH-TC5212 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green House GH-TC5212 Tea Maker

چای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212

مدلچای ساز گرین هاوس مدل GH-TC5212
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-514 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-514 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-514
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
تماس بگیرید
Nasa Electric NS-513 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-513 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-513
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2175 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2175 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2175

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2175
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Veronica KT-18D Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Veronica KT-18D Tea Maker

چای ساز ورونیکا مدل KT-18D

مدلچای ساز ورونیکا مدل KT-18D
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Watson 3005 St Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Watson 3005 St Tea Maker

چای ساز واتسون مدل 3005 St

مدلچای ساز واتسون مدل 3005 St
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
تماس بگیرید
Bellanzo BTM-2190 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bellanzo BTM-2190 Tea Maker

چای ساز بلانزو مدل BTM-2190

مدلچای ساز بلانزو مدل BTM-2190
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
تماس بگیرید
Bitron BKB-40 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BKB-40 Tea Maker

دمنوش ساز بایترون مدلBKB-40

مدلدمنوش ساز بایترون مدلBKB-40
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
تماس بگیرید
Kepler KTM 2210 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kepler KTM 2210 Tea Maker

چای ساز کپلر مدل KTM 2210

مدلچای ساز کپلر مدل KTM 2210
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Gosonic HST-874 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gosonic HST-874 Tea Maker

چای ساز گوسونیک مدل HST-874

مدلچای ساز گوسونیک مدل HST-874
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
تماس بگیرید
Proficook PC TKS 1056 WHI Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Proficook PC TKS 1056 WHI Tea Maker

چای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA

مدلچای ساز پروفی کوک مدل PC TKS 1056 WHI/BLA
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Larenza TH-70 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-70 Tea Maker

چای ساز لارنزا مدل TH-70

مدلچای ساز لارنزا مدل TH-70
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
موجود نیست
Master MA-600 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Master MA-600 Tea Maker

چای ساز مستر مدل MA-600

مدلچای ساز مستر مدل MA-600
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Master MA-800 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Master MA-800 Tea Maker

چای ساز مستر مدل MA-800

مدلچای ساز مستر مدل MA-800
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1850 تا 2200 وات
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
Green House Gh-TC4212 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Green House Gh-TC4212 Tea Maker

چای سازگرین هاوس مدل Gh-TC4212

مدلچای سازگرین هاوس مدل Gh-TC4212
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Vidas Vir 2077 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Vidas Vir 2077 Tea Maker

چای ساز ویداس مدل Vir 2077

مدلچای ساز ویداس مدل Vir 2077
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز رابیلوکس مدل Vialax کد 111403 به همراه ست 3 عددی اردور خوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز رابیلوکس مدل Vialax کد 111403 به همراه ست 3 عددی اردور خوری

مدلچای ساز رابیلوکس مدل Vialax کد 111403 به همراه ست 3 عددی اردور خوری
قوری چای
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Lelle کد 111409 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Lelle کد 111409 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Lelle کد 111409 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Flexis کد 111406 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Flexis کد 111406 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Flexis کد 111406 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Freecore کد 111404 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Freecore کد 111404 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Freecore کد 111404 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
قوری چای
موجود نیست
چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Boiair کد 111407 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Boiair کد 111407 به همراه ست 3 عددی اردورخوری

مدلچای ساز _دم آور رابیلوکس مدل Boiair کد 111407 به همراه ست 3 عددی اردورخوری
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
چای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای طرح لاله
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

چای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای طرح لاله

مدلچای ساز کرکماز مدل Nosta کد 339 به همراه یک عدد اردورخوری ویترای طرح لاله
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
موجود نیست
Nasa Electric NS-505 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Nasa Electric NS-505 Tea Maker

چای ساز ناسا الکتریک مدل NS-505

مدلچای ساز ناسا الکتریک مدل NS-505
قوری چای
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده ظرفیت قوری1.5 تا 2.0 لیتر
موجود نیست
صفحه 1 از 3
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن