محصولات سایت

گاز صفحه ای بوش Built In Stove Bosch

به فروشگاه اینترنتی گاز صفحه ای بوش نوترین ها خوش آمدید

Bosch PRB326B70E Glass Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PRB326B70E Glass Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRB326B70E

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRB326B70E
شعله پلوپز
فندک اتوماتیک
جنس صفحهشیشه
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله2
تماس بگیرید
Bosch PRA326B70E Glass Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PRA326B70E Glass Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRA326B70E

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRA326B70E
شعله پلوپز
فندک اتوماتیک
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله1
تماس بگیرید
Bosch PKF375N14E Glass Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PKF375N14E Glass Electric Hob

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375N14E

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375N14E
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله2
موجود نیست
Bosch PKF375V14E Glass Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PKF375V14E Glass Electric Hob

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375V14E

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKF375V14E
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله2
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
موجود نیست
Bosch PKN645F17 Glass Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PKN645F17 Glass Electric Hob

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKN645F17

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PKN645F17
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله4
جنس صفحهشیشه
موجود نیست
Bosch PIE611B18E Glass Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PIE611B18E Glass Electric Hob

اجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PIE611B18E

مدلاجاق برق صفحه ای شیشه ای بوش مدل PIE611B18E
جنس صفحهشیشه
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله4
موجود نیست
Bosch PRP626B70 Glass Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PRP626B70 Glass Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای بوش مدل PRP626B70

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه ای بوش مدل PRP626B70
تعداد شعله4
فندک اتوماتیک
جنس صفحهشیشه
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
شعله پلوپز
موجود نیست
Bosch PRY626B70Q Glass Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PRY626B70Q Glass Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRY626B70Q

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PRY626B70Q
فندک اتوماتیک
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
تعداد شعله3
جنس صفحهشیشه
موجود نیست
Bosch PCR715F90E Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PCR715F90E Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCR715F90E

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCR715F90E
شعله پلوپز
فندک اتوماتیک
تعداد شعله5
جنس صفحهاستیل
موجود نیست
Bosch PCQ715M90E Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PCQ715M90E Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCQ715M90E

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCQ715M90E
فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
محدوده سایزاز 61 تا 85
شعله پلوپز
تعداد شعله5
موجود نیست
Bosch PCS815C90D Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bosch PCS815C90D Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCS815C90D

مدلاجاق گاز صفحه ای بوش مدل PCS815C90D
محدوده سایزاز 61 تا 85
شعله پلوپز
فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
تعداد شعله5
موجود نیست
انتخاب گروه