محصولات سایت

گاز صفحه ای لوفرا Built In Stove Lofra

به فروشگاه اینترنتی گاز صفحه ای لوفرا نوترین ها خوش آمدید

Lofra HIN604-112 Ceramic Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HIN604-112 Ceramic Electric Hob

اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل HIN604-112

مدلاجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل HIN604-112
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی++A
تعداد شعله4
جنس صفحهشیشه
موجود نیست
Lofra HLM6G0-GC106 Enamel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HLM6G0-GC106 Enamel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای لعابی لوفرا مدل HLM6G0-GC106

مدلاجاق گاز صفحه ای لعابی لوفرا مدل HLM6G0-GC106
شعله پلوپز
تعداد شعله4
رده مصرف انرژی++A
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
فندک اتوماتیک
موجود نیست
Lofra HGN7E0-GC201 Glass Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HGN7E0-GC201 Glass Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای لوفرا مدل HGN7E0-GC201

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه‌ای لوفرا مدل HGN7E0-GC201
رده مصرف انرژی++A
جنس صفحهفلز و شیشه
تعداد شعله5
محدوده سایزاز 61 تا 85
فندک اتوماتیک
شعله پلوپز
موجود نیست
Lofra VENERE 30-002 Ceramic Electric Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra VENERE 30-002 Ceramic Electric Hob

اجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل VENERE 30-002

مدلاجاق برق صفحه‌ای سرامیکی لوفرا مدل VENERE 30-002
رده مصرف انرژی++A
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله2
فندک اتوماتیک
موجود نیست
Lofra HLS6N0-GC104 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HLS6N0-GC104 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6N0-GC104

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6N0-GC104
جنس صفحهاستیل
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
رده مصرف انرژی++A
تعداد شعله4
فندک اتوماتیک
موجود نیست
Lofra SATURNO70-202 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra SATURNO70-202 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل SATURNO70-202

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل SATURNO70-202
فندک اتوماتیک
محدوده سایزاز 61 تا 85
جنس صفحهاستیل
رده مصرف انرژی++A
تعداد شعله5
شعله پلوپز
موجود نیست
Lofra URANO60-104 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra URANO60-104 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل URANO60-104

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل URANO60-104
جنس صفحهاستیل
شعله پلوپز
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی+A
تعداد شعله4
موجود نیست
Lofra HLS7A0-GC412 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HLS7A0-GC412 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS7A0-GC412

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS7A0-GC412
شعله پلوپز
فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی++A
تعداد شعله5
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
جنس صفحهاستیل
موجود نیست
Lofra HLS6G0-GC102 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HLS6G0-GC102 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6G0-GC102

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS6G0-GC102
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
تعداد شعله4
شعله پلوپز
موجود نیست
Lofra HGN6H0-101 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HGN6H0-101 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای شیشه ای لوفرا مدل HGN6H0-101

مدلاجاق گاز صفحه ای شیشه ای لوفرا مدل HGN6H0-101
جنس صفحهشیشه
تعداد شعله4
فندک اتوماتیک
رده مصرف انرژی+A
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
شعله پلوپز
موجود نیست
Lofra HLS9U0-GC417 Steel Gas Hob
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Lofra HLS9U0-GC417 Steel Gas Hob

اجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS9U0-GC417

مدلاجاق گاز صفحه ای استیل لوفرا مدل HLS9U0-GC417
فندک اتوماتیک
جنس صفحهاستیل
شعله پلوپز
تعداد شعله5
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
انتخاب گروه