محصولات سایت

غذاساز متفرقه Food Processor Other

به فروشگاه اینترنتی غذاساز متفرقه نوترین ها خوش آمدید

Clatronic KM 3646 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3646 Food Processor

غذاساز کلترونیک مدل KM 3646

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3646
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
عملکرد توربو (Turbo)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
چرخ گوشت
آسیاب
تماس بگیرید
Clatronic KM 3645 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3645 Food Processor

غذاساز کلترونیک مدل KM 3645

مدلغذاساز کلترونیک مدل KM 3645
عملکرد توربو (Turbo)
صفحه نمایشگر
خمیر زن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آسیاب
همزن
چرخ گوشت
خردکن کوچک
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تماس بگیرید
Cuisinart EP16DCE Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Cuisinart EP16DCE Food Processor

غذاساز کزینارت مدل EP16DCE

مدلغذاساز کزینارت مدل EP16DCE
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خمیر زن
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
آب مرکبات گیری
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
خردکن (ظرف اصلی)
تماس بگیرید
Profi Cook PC KM 1063 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Profi Cook PC KM 1063 Food Processor

غذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063

مدلغذاساز پروفی کوک مدل PC KM 1063
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
صفحه نمایشگر
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
پوره ساز و رب ساز
همزن
چرخ گوشت
خمیر زن
تماس بگیرید
Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3414 SIL Food Precessor

غذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL

مدلغذا ساز کلترونیک مدل KM 3414 SIL
صفحه نمایشگر
مخلوط کن
همزن
خردکن کوچک
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
آب مرکبات گیری
خمیر زن
عملکرد توربو (Turbo)
تعداد تنظیمات سرعتتک سرعته
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
محفظه جمع آوری سیم برق
آسیاب
تماس بگیرید
Larenza TH-600 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Larenza TH-600 Food Processor

غذاساز لارنزا مدل TH-600

مدلغذاساز لارنزا مدل TH-600
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
آبمیوه گیری
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
آسیاب
آب مرکبات گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
موجود نیست
غذا ساز هانس مدل HFP-247866
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

غذا ساز هانس مدل HFP-247866

مدلغذا ساز هانس مدل HFP-247866
پوره ساز و رب ساز
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
خردکن کوچک
خردکن (ظرف اصلی)
خمیر زن
همزن
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
Berlini hkf-316 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Berlini hkf-316 Food Processor

غذاساز برلینی مدل hkf-316

مدلغذاساز برلینی مدل hkf-316
آسیاب
همزن
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
خردکن کوچک
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
مخلوط کن
آبمیوه گیری
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
موجود نیست
Bitron BMR-8000 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bitron BMR-8000 Food Processor

غذاساز بایترون مدل BMR-8000

مدلغذاساز بایترون مدل BMR-8000
آب مرکبات گیری
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
همزن
آسیاب
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
خمیر زن
پوره ساز و رب ساز
موجود نیست
General International GL506P Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

General International GL506P Food Processor

غذا ساز جنرال اینترنشنال مدل GL506P

مدلغذا ساز جنرال اینترنشنال مدل GL506P
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
خردکن کوچک
همزن
آسیاب
پوره ساز و رب ساز
صفحه نمایشگر
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آب مرکبات گیری
خمیر زن
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
چرخ گوشت
موجود نیست
Bomann KM 367 CB SIL Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bomann KM 367 CB SIL Food Processor

غذا ساز بومن مدل KM 367 CB SIL

مدلغذا ساز بومن مدل KM 367 CB SIL
مخلوط کن
صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعتپنج سرعته
خمیر زن
همزن
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
پوره ساز و رب ساز
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
محفظه جمع آوری سیم برق
خردکن (ظرف اصلی)
آسیاب
موجود نیست
Bomann KM 379 CB SIL Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bomann KM 379 CB SIL Food Processor

غذا ساز بومن مدل KM 379 CB SIL

مدلغذا ساز بومن مدل KM 379 CB SIL
آسیاب
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
موجود نیست
Clatronic KM 3350 SIL Food Precessor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic KM 3350 SIL Food Precessor

غذا ساز کلترونیک مدل KM 3350 SIL

مدلغذا ساز کلترونیک مدل KM 3350 SIL
خمیر زن
خردکن کوچک
خردکن (ظرف اصلی)
مخلوط کن
پوره ساز و رب ساز
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
تعداد تنظیمات سرعتشش سرعته
آسیاب
محفظه جمع آوری سیم برق
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آبمیوه گیری
عملکرد توربو (Turbo)
چرخ گوشت
همزن
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن