محصولات سایت

سینک ترامونتینا Sink Tramontina

به فروشگاه اینترنتی سینک ترامونتینا نوترین ها خوش آمدید

Tramontina Quadrum3917 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum3917 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3917 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3917 توکار
ابعاد سینک860 × 500
عمق لگن200
تعداد لگنیک و نیم
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
نوع سیفوناتومات
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Tramontina Quadrum3918 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum3918 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3918 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3918 توکار
تعداد لگنیک و نیم
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک1000 × 500
نوع سیفوناتومات
طرح سینکفانتزی
عمق لگن200
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Tramontina Quadrum3920 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum3920 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum3920 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum3920 توکار
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
عمق لگن200
تعداد لگندو
نوع سیفوناتومات
موجود نیست
Tramontina Quadrum4003 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum4003 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4003 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4003 توکار
طرح سینکساده
عمق لگن210
تعداد لگنیک
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Tramontina Quadrum4007 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum4007 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4007 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4007 توکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
عمق لگن210
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Tramontina Quadrum4005 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum4005 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4005 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4005 توکار
عمق لگن210
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
تعداد لگنیک
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Tramontina Quadrum4004 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Quadrum4004 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Quadrum4004 توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Quadrum4004 توکار
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگنیک
عمق لگن180
طرح سینکساده
موجود نیست
Tramontina Alpha Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Alpha Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Alpha توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Alpha توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
عمق لگن170
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Tramontina Marea Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Marea Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفوناتومات
موجود نیست
Tramontina Marea Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Marea Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
نوع سیفوناتومات
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن190
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Tramontina Marea Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Marea Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Marea توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Marea توکار
تعداد لگنیک و نیم
نوع سیفوناتومات
ابعاد سینک480 × 1000
عمق لگن180
جنس سینکشیشه سکوریت شده
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
Tramontina Vitra Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina Vitra Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Vitra توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Vitra توکار
جنس سینکشیشه سکوریت شده
عمق لگن180
نوع سیفوناتومات
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک860 × 500
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
موجود نیست
Tramontina 3953 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tramontina 3953 Inset Sink

سینک ترامونتینا مدل Tramontina توکار

مدلسینک ترامونتینا مدل Tramontina توکار
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1160
جنس سینکشیشه سکوریت شده
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
نوع نصبتوکار
نوع سیفوناتومات
موجود نیست
انتخاب گروه