محصولات سایت

پنکه پارس خزر Fan Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی پنکه پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar 2040-T Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 2040-T Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040-T

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040-T
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar 4010R 4 Blades Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4010R 4 Blades Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010R چهار پره

مدلپنکه پارس خزر مدل 4010R چهار پره
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar 3010 3 Blades Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 3010 3 Blades Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010 سه پره

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010 سه پره
تایمر
ریموت کنترل
تماس بگیرید
Pars Khazar 4060R 4 Blades Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4060R 4 Blades Fan

پنکه پارس خزر مدل 4060R چهار پره

مدلپنکه پارس خزر مدل 4060R چهار پره
تایمر
ریموت کنترل
تماس بگیرید
Pars Khazar 2040 3 Blades Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 2040 3 Blades Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040 سه پره

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل 2040 سه پره
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar ES7020MKAI Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ES7020MKAI Fan

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020MKAI

مدلپنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020MKAI
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar ES7020WKAI Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ES7020WKAI Fan

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI

مدلپنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI
تایمر
ریموت کنترل
تماس بگیرید
Pars Khazar 3010 Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 3010 Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar 5030R Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 5030R Fan

پنکه پارس خزر مدل 5030R

مدلپنکه پارس خزر مدل 5030R
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar 4010 Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4010 Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010

مدلپنکه پارس خزر مدل 4010
تایمر
ریموت کنترل
تماس بگیرید
Pars Khazar 4030 Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4030 Fan

پنکه پارس خزر مدل 4030

مدلپنکه پارس خزر مدل 4030
تایمر
ریموت کنترل
تماس بگیرید
Pars Khazar 4070R Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4070R Fan

پنکه پارس خزر مدل 4070R

مدلپنکه پارس خزر مدل 4070R
ریموت کنترل
تایمر
تماس بگیرید
Pars Khazar 3010T 4 Blades Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 3010T 4 Blades Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010T چهار پره

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل 3010T چهار پره
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar 4060R-T 3 Blades Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4060R-T 3 Blades Fan

پنکه پارس خزر مدل 4060R-T سه پره

مدلپنکه پارس خزر مدل 4060R-T سه پره
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar 5030 4 Blades Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 5030 4 Blades Fan

پنکه چهار پره پارس خزر مدل 5030

مدلپنکه چهار پره پارس خزر مدل 5030
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar ES7020WKAI-T Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ES7020WKAI-T Fan

پنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI-T

مدلپنکه دیواری پارس خزر مدل ES7020WKAI-T
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar 4030 4 Blades Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4030 4 Blades Fan

پنکه پارس خزر مدل 4030 چهار پره

مدلپنکه پارس خزر مدل 4030 چهار پره
تایمر
ریموت کنترل
موجود نیست
Pars Khazar FSR-ADO Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar FSR-ADO Fan

پنکه پارس خزر مدل FSR-ADO

مدلپنکه پارس خزر مدل FSR-ADO
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar RIMA-FDR Table Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RIMA-FDR Table Fan

پنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR

مدلپنکه رومیزی پارس خزر مدل RIMA-FDR
تایمر
ریموت کنترل
موجود نیست
Pars Khazar 8010-3 Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 8010-3 Fan

پنکه پارس خزر مدل 3-8010

مدلپنکه پارس خزر مدل 3-8010
تایمر
ریموت کنترل
موجود نیست
Pars Khazar 4010S-Linear Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 4010S-Linear Fan

پنکه پارس خزر مدل 4010S-Linear

مدلپنکه پارس خزر مدل 4010S-Linear
تایمر
ریموت کنترل
موجود نیست
Pars Khazar 8010-4 Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 8010-4 Fan

پنکه پارس خزر مدل 4-8010

مدلپنکه پارس خزر مدل 4-8010
تایمر
ریموت کنترل
موجود نیست
Pars Khazar FSR-SHIBA Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar FSR-SHIBA Fan

پنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA

مدلپنکه پارس خزر مدل FSR-SHIBA
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
Pars Khazar PX-BF-003 Fan
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar PX-BF-003 Fan

پنکه رومیزی بدون پره پارس خزر PX-BF-003

مدلپنکه رومیزی بدون پره پارس خزر PX-BF-003
ریموت کنترل
تایمر
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه