محصولات سایت

سینک کن Sink Can

به فروشگاه اینترنتی سینک کن نوترین ها خوش آمدید

Can Vivaldi Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Vivaldi Inset Sink

سینک کن مدل Vivaldi توکار

مدلسینک کن مدل Vivaldi توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکگرانیت
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
Can 156L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 156L Inset Sink

سینک کن مدل 156L توکار

مدلسینک کن مدل 156L توکار
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
ابعاد سینک480 × 1000
موجود نیست
Can Qzl3322 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Qzl3322 Inset Sink

سینک کن مدل Qzl3322 توکار

مدلسینک کن مدل Qzl3322 توکار
تعداد لگندو
عمق لگن254
طرح سینکفانتزی
جنس سینکگرانیت
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک838 × 559
موجود نیست
Can 153L Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 153L Inset Sink

سینک کن مدل 153L توکار

مدلسینک کن مدل 153L توکار
ابعاد سینک830 × 480
نوع نصبتوکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک
عمق لگن160
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Can Cg2b Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Cg2b Inset Sink

سینک کن مدل Cg2b توکار

مدلسینک کن مدل Cg2b توکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک838 × 559
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
عمق لگن241
موجود نیست
Can 134L Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 134L Siton Sink

سینک کن مدل 134L روکار

مدلسینک کن مدل 134L روکار
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
عمق لگن135
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
موجود نیست
Can 314 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 314 Inset Sink

سینک کن مدل 314 توکار

مدلسینک کن مدل 314 توکار
ابعاد سینک600 × 1000
جنس سینکاستیل
عمق لگن200
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک و نیم
طرح سینکنیمه فانتزی
موجود نیست
Can 313 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 313 Inset Sink

سینک کن مدل 313 توکار

مدلسینک کن مدل 313 توکار
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک و نیم
عمق لگن200
ابعاد سینک1000 × 500
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Can 312 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 312 Inset Sink

سینک کن مدل 312 توکار

مدلسینک کن مدل 312 توکار
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکساده
نوع نصبتوکار
موجود نیست
Can Polo 1 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can Polo 1 Inset Sink

سینک کن سری Polo کد 1

مدلسینک کن سری Polo کد 1
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن210
طرح سینکفانتزی
جنس سینکگرانیت
تعداد لگندو
ابعاد سینک500 × 1160
موجود نیست
Can 311 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 311 Inset Sink

سینک کن مدل 311 توکار

مدلسینک کن مدل 311 توکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
طرح سینکساده
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن200
موجود نیست
Can 127L Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 127L Siton Sink

سینک کن مدل 127L روکار

مدلسینک کن مدل 127L روکار
تعداد لگندو
عمق لگن130
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
Can New Ascend 1 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can New Ascend 1 Inset Sink

سینک کن سری New Ascend کد 1 توکار

مدلسینک کن سری New Ascend کد 1 توکار
جنس سینکگرانیت
طرح سینکفانتزی
تعداد لگنیک
ابعاد سینک860 × 500
عمق لگن254
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Can 306 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 306 Inset Sink

سینک کن مدل 306 توکار

مدلسینک کن مدل 306 توکار
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکنیمه فانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک و نیم
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
Can 305 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Can 305 Inset Sink

سینک کن مدل 305 توکار

مدلسینک کن مدل 305 توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکساده
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک620 × 480
تعداد لگنیک
جنس سینکاستیل
عمق لگن165
موجود نیست
انتخاب گروه