محصولات سایت

جاروبرقی ال جی Vaccum Cleaner Lg

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG VB-5220 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-5220 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-5220

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-5220
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
LG VB-7520H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-7520H Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-7520H

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7520H
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
LG VB-8720H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-8720H Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VB-8720H

مدلجارو برقی ال جی مدل VB-8720H
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
LG VC3320NNTG Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VC3320NNTG Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VC3320NNTG

مدلجارو برقی ال جی مدل VC3320NNTG
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 11
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
LG VB-8520 Vacuum Cleane
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-8520 Vacuum Cleane

جاروبرقی ال جی مدل VB-8520

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-8520
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
LG VB-8320 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-8320 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-8320

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-8320
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
LG VI-3870 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VI-3870 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VI-3870

مدلجاروبرقی ال جی مدل VI-3870
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA14
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
موجود نیست
LG VN-2820 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2820 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2820

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2820
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
LG VN-2822H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2822H Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2822H

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2822H
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
LG VB-7120H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-7120H Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-7120H

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7120H
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
موجود نیست
LG VB-7720 RoboSense Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-7720 RoboSense Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-7720 RoboSense

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7720 RoboSense
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
LG VB-7320H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-7320H Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-7320H

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-7320H
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
LG VB-4220H Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VB-4220H Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VB-4220H

مدلجاروبرقی ال جی مدل VB-4220H
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
LG VN-2316C Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2316C Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2316C

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2316C
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
LG VN-2519C Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2519C Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2519C

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2519C
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
LG VN-2115C Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2115C Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2115C

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2115C
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
موجود نیست
LG VN-2320 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2320 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2320

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2320
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
LG VN-2721 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2721 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2721

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2721
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
LG VN-2720 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-2720 Vacuum Cleaner

جاروبرقی ال جی مدل VN-2720

مدلجاروبرقی ال جی مدل VN-2720
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
موجود نیست
LG VN-20255 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-20255 Vaccum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-20255

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-20255
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
LG VN-20250 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-20250 Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-20250

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-20250
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
LG VN-20200 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-20200 Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-20200

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-20200
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
LG VN-19220 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-19220 Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-19220

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-19220
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
موجود نیست
LG VN-19210 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG VN-19210 Vacuum Cleaner

جارو برقی ال جی مدل VN-19210

مدلجارو برقی ال جی مدل VN-19210
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن