محصولات سایت

هود تی اند دی Hood T And D

به فروشگاه اینترنتی هود تی اند دی نوترین ها خوش آمدید

T AND D TD29E Diagonal Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD29E Diagonal Hood Size 60

هود مورب تی اند دی TD29E سایز 60

مدلهود مورب تی اند دی TD29E سایز 60
کنترل از راه دور
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
درب
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
دور فوق سریع
تماس بگیرید
T AND D TD20E Diagonal Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD20E Diagonal Hood Size 80

هود مورب تی اند دی TD20E سایز 80

مدلهود مورب تی اند دی TD20E سایز 80
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
درب
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
محدوده سایز61 تا 85
تماس بگیرید
T AND D TD34 Diagonal Hood size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD34 Diagonal Hood size 90

هود تی اند دی مدل TD34 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD34 مورب سایز 90
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا12
صفحه نمایش
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
روشنایی
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی5
تماس بگیرید
T AND D TD15 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD15 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD15 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD15 مورب سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی5
حسگر حرارت
روشنایی
صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا12
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
حسگر دود
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
T AND D TD39E Diagonal Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD39E Diagonal Hood Size 60

هود تی اند دی مدل TD39E مورب سایز 60

مدلهود تی اند دی مدل TD39E مورب سایز 60
حسگر دود
درب
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
تماس بگیرید
T AND D TD18 Diagonal Hood size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD18 Diagonal Hood size 90

هود تی اند دی مدل TD18 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD18 مورب سایز 90
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی5
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
قطر دهانه خروجی هوا12
روشنایی
درب
تماس بگیرید
T And D TD32E Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD32E Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD32E مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD32E مورب سایز 90
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
T And D TD01E Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD01E Chimney Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD01E شومینه ای سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD01E شومینه ای سایز 90
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
کنترل از راه دور
روشنایی
درب
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
نوع کلیدفشاری
تماس بگیرید
T And D TD07E Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD07E Chimney Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD07E شومینه ای سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD07E شومینه ای سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
درب
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر دود
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
T And D TD14E Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD14E Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD14E مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD14E مورب سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع فیلترآلومینیومی
کنترل از راه دور
حسگر دود
روشنایی
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
درب
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
T And D TD16E Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD16E Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD16E مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD16E مورب سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
T And D TD32 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD32 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD32 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD32 مورب سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
حسگر حرارت
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی5
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تماس بگیرید
T And D TD31 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD31 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD31 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD31 مورب سایز 90
نوع کلیدلمسی
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد دور موتور عادی5
تعداد موتوریک عدد
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر حرارت
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تماس بگیرید
T And D TD30 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD30 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD30 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD30 مورب سایز 90
روشنایی
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
درب
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تماس بگیرید
T And D TD25 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD25 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD25 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD25 مورب سایز 90
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی5
درب
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
تماس بگیرید
T And D TD23 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD23 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD23 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD23 مورب سایز 90
تعداد دور موتور عادی5
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
حسگر دود
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
T And D TD19 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD19 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD19 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD19 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا12
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
نوع فیلترآلومینیومی
امکان خاموش شدن خودکار
درب
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی5
صفحه نمایش
روشنایی
نوع کلیدلمسی
تماس بگیرید
T And D TD14 Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD14 Diagonal Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD14 مورب سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD14 مورب سایز 90
نوع کلیدلمسی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی5
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
تعداد موتوریک عدد
درب
نحوه‌ی باز شدن دربّبرقی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
تماس بگیرید
T And D TD12 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD12 Chimney Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD12 شومینه ای سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD12 شومینه ای سایز 90
روشنایی
حسگر حرارت
تعداد دور موتور عادی5
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر دود
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
T And D TD08 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD08 Chimney Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD08 شومینه‌ ای سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD08 شومینه‌ ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی5
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
تماس بگیرید
T And D TD07 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD07 Chimney Hood Size 90

هود شومینه ای تی اند دی مدل TD07 سایز 90

مدلهود شومینه ای تی اند دی مدل TD07 سایز 90
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا12
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تماس بگیرید
T And D TD04 Chimney Hood Size 60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD04 Chimney Hood Size 60

هود تی اند دی مدل TD04 شومینه ای سایز 60

مدلهود تی اند دی مدل TD04 شومینه ای سایز 60
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
محدوده سایزکمتر از 60 و 60
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
تماس بگیرید
T And D TD03 Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD03 Chimney Hood Size 90

هود تی اند دی مدل TD03 شومینه ای سایز 90

مدلهود تی اند دی مدل TD03 شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر حرارت
روشنایی
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی5
حسگر دود
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا12
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
T AND D TD26E Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD26E Diagonal Hood Size 90

هود مورب تی اند دی TD26E سایز 90

مدلهود مورب تی اند دی TD26E سایز 90
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا12
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
حسگر حرارت
دور فوق سریع
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
حسگر دود
کنترل از راه دور
درب
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن