محصولات سایت

هود متفرقه Hood Other

به فروشگاه اینترنتی هود متفرقه نوترین ها خوش آمدید

Yanan H108 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H108 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوردو عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
نوع کلیدلمسی
روشنایی
تماس بگیرید
Yanan H101 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H101 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
حسگر دود
دور فوق سریع
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
تماس بگیرید
Datees Dorita Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Dorita Chimny Hood Size 88

هود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Datees Lavida Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Lavida Chimny Hood Size 88

هود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
فیلتر ذغالی هود مدل Rosh
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلتر ذغالی هود مدل Rosh

تماس بگیرید
هود آدلر مدل H146 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H146 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H146 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
درب
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
موجود نیست
هود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90

مدلهود آدلر مدل H144 شومینه ای سایز 90
تعداد دور موتور عادی3
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
هود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90

مدلهود آدلر مدل H142 شومینه ای سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
روشنایی
موجود نیست
هود آدلر مدل H140 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H140 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H140 مورب سایز 90
دور فوق سریع
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
درب
امکان خاموش شدن خودکار
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
هود آدلر مدل H138 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H138 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H138 مورب سایز 90
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدلمسی
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
کنترل از راه دور
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
صفحه نمایش
موجود نیست
هود آدلر مدل H128 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H128 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H128 مورب سایز 90
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
دور فوق سریع
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدفشاری
روشنایی
موجود نیست
هود آدلر مدل H126 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H126 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H126 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع کلیدفشاری
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
درب
روشنایی
موجود نیست
هود آدلر مدل H120 مورب سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H120 مورب سایز 80

مدلهود آدلر مدل H120 مورب سایز 80
روشنایی
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
درب
تعداد دور موتور عادی3
محدوده سایز61 تا 85
کنترل از راه دور
قطر دهانه خروجی هوا15
دور فوق سریع
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
موجود نیست
هود آدلر مدل H124 مورب سایز 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H124 مورب سایز 80

مدلهود آدلر مدل H124 مورب سایز 80
صفحه نمایش
قطر دهانه خروجی هوا15
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
کنترل از راه دور
نوع فیلترآلومینیومی
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز61 تا 85
روشنایی
درب
دور فوق سریع
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
هود آدلر مدل H124 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H124 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H124 مورب سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
تعداد دور موتور عادی3
صفحه نمایش
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدفشاری
دور فوق سریع
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
هود آدلر مدل H120 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H120 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H120 مورب سایز 90
دور فوق سریع
روشنایی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
درب
صفحه نمایش
تعداد دور موتور عادی3
امکان خاموش شدن خودکار
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
هود آدلر مدل H118 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H118 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H118 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
درب
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
هود آدلر مدل H114 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H114 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H114 مورب سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
موجود نیست
هود آدلر مدل H112 مورب سایز 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

هود آدلر مدل H112 مورب سایز 90

مدلهود آدلر مدل H112 مورب سایز 90
درب
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی3
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
دور فوق سریع
موجود نیست
ZANUSSI ZHC92661XA Chimney Stainless Steel Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ZANUSSI ZHC92661XA Chimney Stainless Steel Hood

هود شومینه استیل زانوسی مدل ZHC92661XA

مدلهود شومینه استیل زانوسی مدل ZHC92661XA
امکان خاموش شدن خودکار
درب
نوع کلیدفشاری
روشنایی
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
حسگر حرارت
نوع فیلترآلومینیومی
قط