محصولات سایت

هود متفرقه Hood Other

به فروشگاه اینترنتی هود متفرقه نوترین ها خوش آمدید

Yanan H108 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H108 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H108 شومینه ای سایز 88
حسگر حرارت
قطر دهانه خروجی هوا15
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوردو عدد
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
نوع کلیدلمسی
روشنایی
تماس بگیرید
Yanan H101 Chimney Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Yanan H101 Chimney Hood Size 88

هود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88

مدلهود یانان مدل H101 شومینه ای سایز 88
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی4
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
حسگر دود
دور فوق سریع
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوردو عدد
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
درب
تماس بگیرید
Datees Dorita Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Dorita Chimny Hood Size 88

هود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Dorita سایز 88
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
روشنایی
کنترل از راه دور
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
تماس بگیرید
Datees Lavida Chimny Hood Size 88
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Datees Lavida Chimny Hood Size 88

هود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88

مدلهود شومینه ای داتیس مدل Lavida سایز 88
حسگر دود
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
امکان خاموش شدن خودکار
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
تماس بگیرید
فیلتر ذغالی هود مدل Rosh
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فیلتر ذغالی هود مدل Rosh

تماس بگیرید
Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90

هود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90

مدلهود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
موجود نیست
Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90

هود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90

مدلهود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Stripe lux Chimney Hood Size 90

هود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90

مدلهود الیکا مدل Stripe lux شومینه ای سایز 90
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
روشنایی
موجود نیست
Elica Eliblocht Hidden Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Eliblocht Hidden Hood Size 80

هود مخفی الیکا مدل Eliblocht سایز 80

مدلهود مخفی الیکا مدل Eliblocht سایز 80
محدوده سایز61 تا 85
نوع کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی4
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
موجود نیست
Elica Eliplane Hidden Hood Size 80
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Eliplane Hidden Hood Size 80

هود مخفی الیکا مدل Eliplane سایز 80

مدلهود مخفی الیکا مدل Eliplane سایز 80
تعداد دور موتور عادی3
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوردو عدد
محدوده سایز61 تا 85
روشنایی
موجود نیست
Elica Box In Hidden Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Box In Hidden Hood Size 90

هود مخفی الیکا مدل Box In سایز 90

مدلهود مخفی الیکا مدل Box In سایز 90
روشنایی
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
موجود نیست
Elica Box In Plus Hidden Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Elica Box In Plus Hidden Hood Size 90

هود الیکا مدل Box In Pluse مخفی سایز 90

مدلهود الیکا مدل Box In Pluse مخفی سایز 90
نوع کلیدفشاری
تعداد دور موتور عادی3
روشنایی
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Bess Flat Hidden Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Bess Flat Hidden Hood Size 90

هود مخفی بس مدل Flat سایز 90

مدلهود مخفی بس مدل Flat سایز 90
نوع کلیدلمسی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوردو عدد
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
موجود نیست
Ario Parsin Wavy Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Parsin Wavy Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Parsin Wavy سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Parsin Wavy سایز 90
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
تعداد دور موتور عادی3
امکان خاموش شدن خودکار
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
درب
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع کلیدفشاری
موجود نیست
Ario Parmis Touch Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Parmis Touch Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Parmis Touch سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Parmis Touch سایز 90
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
روشنایی
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
قطر دهانه خروجی هوا15
کنترل از راه دور
دور فوق سریع
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
تعداد موتوریک عدد
حسگر حرارت
موجود نیست
Ario Pardick Touch Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Pardick Touch Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Pardick Touch سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Pardick Touch سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
صفحه نمایش
نوع کلیدلمسی
کنترل از راه دور
درب
روشنایی
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد دور موتور عادی3
دور فوق سریع
حسگر حرارت
تعداد موتوریک عدد
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
موجود نیست
Ario Paniz Touch Wavy Size 90 Diagonal Hood
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Paniz Touch Wavy Size 90 Diagonal Hood

هود مورب آریو مدل Paniz Touch Wavy سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Paniz Touch Wavy سایز 90
تعداد موتوریک عدد
نوع فیلترآلومینیومی
روشنایی
دور فوق سریع
درب
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
نوع کلیدلمسی
حسگر حرارت
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد دور موتور عادی3
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
صفحه نمایش
موجود نیست
Ario Paniz Touch Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Paniz Touch Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Paniz Touch سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Paniz Touch سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
تعداد موتوریک عدد
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدلمسی
دور فوق سریع
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
روشنایی
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر دود
صفحه نمایش
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Ario Paniz Wavy Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Paniz Wavy Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Paniz Wavy سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Paniz Wavy سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
درب
روشنایی
صفحه نمایش
نوع فیلترآلومینیومی
تعداد موتوریک عدد
کنترل از راه دور
تعداد دور موتور عادی3
نوع کلیدفشاری
حسگر حرارت
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
حسگر دود
امکان خاموش شدن خودکار
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
دور فوق سریع
موجود نیست
Ario Paniz Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ario Paniz Diagonal Hood Size 90

هود مورب آریو مدل Paniz سایز 90

مدلهود مورب آریو مدل Paniz سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
روشنایی
حسگر دود
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
دور فوق سریع
تعداد دور موتور عادی3
کنترل از راه دور
درب
نوع فیلترآلومینیومی
نوع کلیدفشاری
امکان خاموش شدن خودکار
موجود نیست
Roham Venus Chimney Hood size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Roham Venus Chimney Hood size 90

هود شومینه ای رهام مدل ونوس سایز 90

مدلهود شومینه ای رهام مدل ونوس سایز 90
دور فوق سریع
نوع فیلترآلومینیومی
قطر دهانه خروجی هوا15
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
تعداد دور موتور عادی4
روشنایی
کنترل از راه دور
نوع کلیدفشاری
تعداد موتوریک عدد
امکان خاموش شدن خودکار
حسگر حرارت
درب
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
صفحه نمایش
موجود نیست
Roham Wavy Paniz Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Roham Wavy Paniz Diagonal Hood Size 90

هود مورب رهام مدل پانیز موج دار سایز 90

مدلهود مورب رهام مدل پانیز موج دار سایز 90
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
تعداد دور موتور عادی4
نوع کلیدلمسی
نوع فیلترآلومینیومی
صفحه نمایش
دور فوق سریع
حسگر حرارت
کنترل از راه دور
حسگر دود
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
امکان خاموش شدن خودکار
قطر دهانه خروجی هوا15
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
درب
تعداد موتوریک عدد
روشنایی
موجود نیست
Roham Paniz Diagonal Hood Size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Roham Paniz Diagonal Hood Size 90

هود مورب رهام مدل پانیز سایز 90

مدلهود مورب رهام مدل پانیز سایز 90
قطر دهانه خروجی هوا15
حسگر حرارت
دور فوق سریع
کنترل از راه دور
ارتفاع قابل‌تنظیم پوشش دودکش
روشنایی
درب
تعداد موتوریک عدد
حسگر دود
نوع کلیدلمسی
تعداد دور موتور عادی4
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
امکان خاموش شدن خودکار
نوع فیلترآلومینیومی
موجود نیست
Mersin 606 Chimney Hood size 90
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Mersin 606 Chimney Hood size 90

هود مورب مرسین مدل 606 سایز 90

مدلهود مورب مرسین مدل 606 سایز 90
نوع کلیدلمسی
صفحه نمایش
محدوده سایز85 و بزرگتر از 85
کنترل از راه دور
تعداد موتوریک عدد
قطر دهانه خروجی هوا15
روشنایی
تعداد دور موتور عادی4
نحوه‌ی باز شدن دربدستی
نوع فیلترآلومینیومی
درب
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن