محصولات سایت

جاروبرقی پارس خزر Vaccum Cleaner Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Turbo 2000 Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000

مدلجارو برقی پارس خزر مدل Turbo 2000
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Pars Khazar ECO-1800W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ECO-1800W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO-1800W
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Pars Khazar ECO-1900W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ECO-1900W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل ECO-1900W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO-1900W
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA
تماس بگیرید
Pars Khazar KOMPRESSOR VC-2500W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar KOMPRESSOR VC-2500W Vacuum Cleaner

جاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W

مدلجاروبرقی پارس خزر مدل KOMPRESSOR VC-2500W
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Pars Khazar VC-808 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VC-808 Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل VC-808

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-808
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Pars Khazar VC-2000W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VC-2000W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-2000W
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Pars Khazar VC-2200W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VC-2200W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-2200W
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Pars Khazar 707 Alpha Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 707 Alpha Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر سری آلفا مدل 707

مدلجارو برقی پارس خزر سری آلفا مدل 707
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Pars Khazar ECO 1900W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar ECO 1900W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل ECO 1900W
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Pars Khazar VC-707W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VC-707W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل VC-707W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-707W
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Pars Khazar VC-724W Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VC-724W Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر مدل VC-724W

مدلجارو برقی پارس خزر مدل VC-724W
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Pars Khazar Boura Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Boura Vacuum Cleaner

جارو برقی پارس خزر سری بورا

مدلجارو برقی پارس خزر سری بورا
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
انتخاب گروه