محصولات سایت

سینک تی اند دی Sink T And D

به فروشگاه اینترنتی سینک تی اند دی نوترین ها خوش آمدید

T AND D TD307 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD307 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD307 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD307 توکار
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
تماس بگیرید
T And D TD312 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD312 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD312 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD312 توکار
جنس سینکاستیل
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تعداد لگنیک
تماس بگیرید
T And D TD301 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD301 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD301 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD301 توکار
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
تعداد لگنیک
ابعاد سینک800 × 500
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD306 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306 توکار
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1160
تعداد لگندو
تماس بگیرید
T And D TD315 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD315 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD315 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD315 توکار
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
عمق لگن180
تماس بگیرید
T And D TD306E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD306E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD306E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD306E توکار
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
عمق لگن150
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T And D TD302E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD302E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD302E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD302E توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
T And D TD316E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD316E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD316E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD316E روکار
تعداد لگندو
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1200
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تماس بگیرید
T AND D TD309 Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD309 Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD309 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD309 توکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
عمق لگن180
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
تماس بگیرید
T AND D TD308E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD308E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD308E

مدلسینک تی اند دی مدل TD308E
جنس سینکاستیل
عمق لگن150
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک500 × 1200
تعداد لگندو
نوع نصبتوکار
تماس بگیرید
T AND D TD325E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD325E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD325E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD325E توکار
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
عمق لگن140
تعداد لگندو
طرح سینکنیمه فانتزی
ابعاد سینک500 × 1220
جنس سینکاستیل
موجود نیست
T And D TD309E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD309E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD309E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD309E روکار
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک600 × 1200
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
T And D TD303E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD303E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD303E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD303E روکار
عمق لگن180
ابعاد سینک600 × 1200
نوع سیفونمعمولی
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
موجود نیست
T And D TD315E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD315E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD315E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD315E توکار
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
عمق لگن200
موجود نیست
T And D TD314E In-Set Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD314E In-Set Sink

سینک تی اند دی مدل TD314E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD314E توکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
طرح سینکفانتزی
عمق لگن200
ابعاد سینک500 × 1160
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبتوکار
موجود نیست
T And D TD311E In-Set Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD311E In-Set Sink

سینک تی اند دی مدل TD311E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD311E توکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
نوع نصبتوکار
موجود نیست
T And D TD326E Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD326E Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD326E توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD326E توکار
نوع سیفونمعمولی
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
عمق لگن140
موجود نیست
T And D TD324E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD324E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD324E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD324E روکار
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
عمق لگن140
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
موجود نیست
T And D TD322E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD322E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD322E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD322E روکار
طرح سینکفانتزی
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
عمق لگن140
موجود نیست
T And D TD320E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD320E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD320E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD320E روکار
تعداد لگندو
نوع سیفونمعمولی
عمق لگن140
ابعاد سینک600 × 1200
جنس سینکاستیل
نوع نصبروکار
طرح سینکفانتزی
موجود نیست
T And D TD318E Siton Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T And D TD318E Siton Sink

سینک تی اند دی مدل TD318E روکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD318E روکار
عمق لگن140
نوع سیفونمعمولی
نوع نصبروکار
جنس سینکاستیل
ابعاد سینک600 × 1200
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
موجود نیست
سینک تی اند دی مدل TD308 توکار
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سینک تی اند دی مدل TD308 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD308 توکار
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
ابعاد سینک500 × 1200
نوع نصبتوکار
تعداد لگندو
عمق لگن180
جنس سینکاستیل
موجود نیست
T AND D TD310 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD310 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD310 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD310 توکار
تعداد لگندو
جنس سینکاستیل
نوع نصبتوکار
ابعاد سینک500 × 1160
عمق لگن180
طرح سینکفانتزی
نوع سیفونمعمولی
موجود نیست
T AND D TD311 Inset Sink
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

T AND D TD311 Inset Sink

سینک تی اند دی مدل TD311 توکار

مدلسینک تی اند دی مدل TD311 توکار
نوع سیفونمعمولی
طرح سینکفانتزی
تعداد لگندو
عمق لگن180
ابعاد سینک500 × 1160
نوع نصبتوکار
جنس سینکاستیل
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن