محصولات سایت

پلوپز پارس خزر Rice Cooker Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی پلوپز پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar RC-181 E 110V Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-181 E 110V Rice Cooker

پلوپز پارس خزر 110 ولت مدل RC-181 E110V

مدلپلوپز پارس خزر 110 ولت مدل RC-181 E110V
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
ظرفیت به نفر16 نفر
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar Taftan 61 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Taftan 61 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل Taftan 61

مدلپلوپز پارس خزر مدل Taftan 61
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر2 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar 101 TAFTAN Multi Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 101 TAFTAN Multi Rice Cooker

پلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان

مدلپلوپز و مولتی کوکر پارس خزر مدل 101 تفتان
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar Digi Steel Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Digi Steel Steam Cooker

بخارپز پارس خزر مدل Digi Steel

تماس بگیرید
Pars Khazar DMC-101P Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar DMC-101P Rice Cooker

پلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P

مدلپلوپز دیجیتالی پارس خزر DMC-101P
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar Taftan 101 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Taftan 101 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل تفتان 101

مدلپلوپز پارس خزر مدل تفتان 101
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-181 TYAN Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-181 TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-181 TYAN
ظرفیت به نفر8 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar 181TSE Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 181TSE Rice Cooker

پلوپز پارس خزر 181TSE

مدلپلوپز پارس خزر 181TSE
ظرفیت به نفر8 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker Warmer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 181 Taftan Rice Cooker Warmer

پلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان

مدلپلوپز پارس خزر مدل 181 تفتان
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar 181 Plaza Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar 181 Plaza Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل 181 Plaza

مدلپلوپز پارس خزر مدل 181 Plaza
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RCW271 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RCW271 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RCW271

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW271
ظرفیت به نفر12 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RCW181 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RCW181 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RCW181

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW181
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RCW-101 Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RCW-101 Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RCW-101

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCW-101
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر4 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RCSC181 Rice And Slow Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RCSC181 Rice And Slow Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RCSC181

مدلپلوپز پارس خزر مدل RCSC181
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-101SC Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-101SC Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101SC

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101SC
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-61TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-61TS

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-61TS
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر2 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-271TS Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-271TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-271TS

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-271TS
ظرفیت به نفر12 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-181TS Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-181TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-181TS

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-181TS
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر8 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-101TS Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-101TS Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101TS

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101TS
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-361TSW Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-361TSW
ظرفیت به نفر16 نفر
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar RC271 TYAN Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC271 TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC271 TYAN
دیگ قابل جدا شدن
ظرفیت به نفر12 نفره
تماس بگیرید
Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar RC-101 TYAN Rice Cooker

پلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN

مدلپلوپز پارس خزر مدل RC-101 TYAN
ظرفیت به نفر4 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
Pars Khazar FS-12000 Steam Cooker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar FS-12000 Steam Cooker

بخارپز پارس خزر مدل FS-12000

مدلبخارپز پارس خزر مدل FS-12000
ظرفیت به نفر8 نفره
دیگ قابل جدا شدن
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه