محصولات سایت

آبمیوه گیری پارس خزر Juicer Pars Khazar

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری پارس خزر نوترین ها خوش آمدید

Pars Khazar VitaFruit Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VitaFruit Juicer

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
آسیاب
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
کارکردسه کاره
تماس بگیرید
Pars Khazar Tiger Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Tiger Juicer

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
آسیاب
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Pars Khazar JBG-610P Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar JBG-610P Juicer

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610P
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
سیستم ضد چکه
کارکردسه کاره
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
تماس بگیرید
Pars Khazar Vitamelon Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Vitamelon Juicer

آب میوه گیر 3 کاره پارس خزر مدل ویتاملون

مدلآب میوه گیر 3 کاره پارس خزر مدل ویتاملون
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردسه کاره
آسیاب
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
تماس بگیرید
Pars Khazar Avocado Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Avocado Juicer

آب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل Avocado
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
آسیاب
مخلوط کن
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
تماس بگیرید
Pars Khazar JC-700P Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar JC-700P Juicer

آب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JC-700P
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخلوط کن
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Pars Khazar VitaFruit Glass Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar VitaFruit Glass Juicer

آبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل VitaFruit Glass
مخزن آب میوه گیری
کارکردسه کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
موجود نیست
Pars Khazar Tiger Juicer + Pars Khazar Citrus Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar Tiger Juicer + Pars Khazar Citrus Citrus Press

آبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger به همراه آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Citrus

مدلآبمیوه گیری پارس خزر مدل Tiger به همراه آب مرکبات گیری پارس خزر مدل Citrus
مخلوط کن
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Pars Khazar JBG-610SP Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar JBG-610SP Juicer

آب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610SP

مدلآب میوه گیری پارس خزر مدل JBG-610SP
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
آسیاب
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن آب میوه گیری
کارکردسه کاره
موجود نیست
Pars Khazar SHL89 Power Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar SHL89 Power Juicer

آب میوه گیری قدرتمند تفاله جدا پارس خزر SHL89

مدلآب میوه گیری قدرتمند تفاله جدا پارس خزر SHL89
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
آسیاب
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Pars Khazar JB-600P Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar JB-600P Juicer

آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JB-600P

مدلآب میوه گیری دو کاره پارس خزر JB-600P
مخزن آب میوه گیری
کارکرددو کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
موجود نیست
Pars Khazar JBG-645P Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pars Khazar JBG-645P Juicer

آب میوه گیری دو کاره پارس خزر JBG-645P

مدلآب میوه گیری دو کاره پارس خزر JBG-645P
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
کارکرددو کاره
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
انتخاب گروه