محصولات سایت

ماشین لباسشویی ایکس ویژن Washing Machines X Vision

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ایکس ویژن نوترین ها خوش آمدید

X.Vision XTW-720 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XTW-720 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-720 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-720 ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
X.Vision XTW-920 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XTW-920 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-920 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XTW-920 ظرفیت 8 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
رتبه انرژی+++A
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
X.Vision XVW-820B Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-820B Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-820B ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-820B ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
موجود نیست
X.Vision XVW-740SB Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-740SB Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-740SB ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-740SB ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
X.Vision XVW-842SB Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-842SB Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-842SB ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-842SB ظرفیت 8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قفل کودک
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
X.Vision XVW-724 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-724 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-724 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-724 ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
X.Vision XVW-822SB Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-822SB Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-822SB با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-822SB با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
صفحه نمایش
موجود نیست
X.Vision XVW-821C Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-821C Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-821C با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-821C با ظرفیت 8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
موجود نیست
X.Vision XVW-723SC Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-723SC Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-723SC با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-723SC با ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
موجود نیست
X.Vision XVW-722C Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-722C Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-722C با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-722C با ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
X.Vision XVW-721 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-721 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-721 با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-721 با ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
X.Vision XVW-601 Washing Machine 6Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

X.Vision XVW-601 Washing Machine 6Kg

ماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-601 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایکس ویژن مدل XVW-601 ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
انتخاب گروه