محصولات سایت

تلویزیون فیلیپس Tv2 Philips

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

Philips 55PUT7032 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PUT7032 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT7032 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT7032 سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Philips 55PUT6002 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PUT6002 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT6002 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT6002 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
تماس بگیرید
Philips 43PFT4002 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 43PFT4002 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT4002 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT4002 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Philips 50PFT4002 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 50PFT4002 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 50PFT4002 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 50PFT4002 سایز 50 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
HDR
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Philips 55PUT5801 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PUT5801 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 55PUT5801 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 55PUT5801 سایز 55 اینچ
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
Philips 49PUT5801 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 49PUT5801 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PUT5801 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PUT5801 سایز 49 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
موجود نیست
Philips 43PFT6100 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 43PFT6100 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 43PFT6100 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 43PFT6100 سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
HDR
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Philips 43PFT5250 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 43PFT5250 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT5250 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 43PFT5250 سایز 43 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Philips 49PFT5200 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 49PFT5200 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PFT5200 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی فیلیپس مدل 49PFT5200 سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرFull HD
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Philips 55PFT6100 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PFT6100 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6100 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6100 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Philips 55PUT8509 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PUT8509 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT8509 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PUT8509 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Philips 65PUT8609 Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 65PUT8609 Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 65PUT8609 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 65PUT8609 سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
موجود نیست
Philips 50PUT8509 Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 50PUT8509 Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 50PUT8509 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 50PUT8509 سایز 50 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
Philips 55PFT6609 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 55PFT6609 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6609 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 55PFT6609 سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Philips 58PUT8509 Smart LED TV 58 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips 58PUT8509 Smart LED TV 58 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 58PUT8509 سایز 58 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند فیلیپس مدل 58PUT8509 سایز 58 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
انتخاب گروه