محصولات سایت

پخش کننده خانگی مکسیدر Home Multimedia Player Maxeeder

به فروشگاه اینترنتی پخش کننده خانگی مکسیدر نوترین ها خوش آمدید

Maxeeder MX-ES2122-JK02 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-ES2122-JK02 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK02

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK02
پورت AUX
پورت USB
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
تماس بگیرید
Maxeeder MX-ES2122-JK01 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-ES2122-JK01 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK01

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK01
پورت USB
پورت AUX
بلوتوث
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TSS1082-IR50 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TSS1082-IR50 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-TSS1082-IR50

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-TSS1082-IR50
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TSS1102-IR54 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TSS1102-IR54 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1102-IR54

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1102-IR54
پورت HDMI
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TSS1102-IR53 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TSS1102-IR53 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1102-IR53

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1102-IR53
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TSS1082-IR52 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TSS1082-IR52 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1082-IR52

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1082-IR52
پورت USB
بلوتوث
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TSS1082-IR51 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TSS1082-IR51 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1082-IR51

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TSS1082-IR51
بلوتوث
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
صفحه نمایش لمسی
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TS3102-IR22 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TS3102-IR22 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS3102-IR22

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS3102-IR22
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
بلوتوث
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TS3102-IR20 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TS3102-IR20 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS3102-IR20

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS3102-IR20
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
پورت USB
بلوتوث
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TS7072BT Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TS7072BT Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS7072BT

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS7072BT
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
تماس بگیرید
Maxeeder MX-TS7092BT Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-TS7092BT Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS7092BT

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-TS7092BT
بلوتوث
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1523 FY05 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1523 FY05 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY05

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY05
بلوتوث
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1523 FY07 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1523 FY07 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY07

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY07
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1653 FY04 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1653 FY04 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY04

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY04
پورت USB
بلوتوث
پورت HDMI
صفحه نمایش لمسی
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت AUX
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1653 FY03 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1653 FY03 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY03

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY03
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1653 FY01 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1653 FY01 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY01

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY01
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
پورت AUX
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1523 FY09 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1523 FY09 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY09

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY09
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
بلوتوث
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1653 FY08 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1653 FY08 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY08

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1653 مدل FY08
بلوتوث
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
پورت HDMI
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1403 DV03 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1403 DV03 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1403 مدل DV03

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1403 مدل DV03
بلوتوث
پورت USB
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1403 DV01 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1403 DV01 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1403 مدل DV01

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1403 مدل DV01
پورت HDMI
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
صفحه نمایش لمسی
بلوتوث
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-PS1523 FY06 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-PS1523 FY06 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY06

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر سری MX-PS1523 مدل FY06
پورت HDMI
پورت AUX
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
صفحه نمایش لمسی
پورت USB
تماس بگیرید
Maxeeder MX-ES2122-JK04 Home Media Player
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Maxeeder MX-ES2122-JK04 Home Media Player

پخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK04

مدلپخش کننده خانگی مکسیدر مدل MX-ES2122-JK04
پورت AUX
صفحه نمایش لمسی
پورت HDMI
شبکه بی‌سیم (Wi-Fi)
بلوتوث
پورت USB
موجود نیست
Maxeeder MX-ES2122-JK03 Home Media Player