محصولات سایت

تلویزیون شهاب Tv2 Shahab

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون شهاب نوترین ها خوش آمدید

Shahab 49SH216N LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 49SH216N LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49SH216N سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49SH216N سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
HDR
3D
موجود نیست
Shahab 39SH216N LED TV 39 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 39SH216N LED TV 39 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 39SH216N سایز 39 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 39SH216N سایز 39 اینچ
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
HDR
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Shahab 55D1800 LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 55D1800 LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 55D1800 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 55D1800 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Shahab 49D2100S LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 49D2100S LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49D2100S سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49D2100S سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
HDR
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Shahab 49SH217S Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 49SH217S Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل 49SH217S سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل 49SH217S سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Shahab 43SH217S Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 43SH217S Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل 43SH217S سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل 43SH217S سایز 43 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
HDR
موجود نیست
Shahab 55SH314S LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 55SH314S LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 55SH314S سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 55SH314S سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Shahab 49SH92N1 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 49SH92N1 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49SH92N1 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 49SH92N1 سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Shahab 43SH1800N LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 43SH1800N LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43SH1800N سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43SH1800N سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Shahab 32SH1800N LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 32SH1800N LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32SH1800N سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32SH1800N سایز 32 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Shahab 43D2100S LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 43D2100S LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43D2100S سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43D2100S سایز 43 اینچ
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Shahab 40S Smart LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 40S Smart LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل Shahab 40S سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند شهاب مدل Shahab 40S سایز 40 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
Shahab 20D2700 LED TV 20 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 20D2700 LED TV 20 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 20D2700 سایز 20 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 20D2700 سایز 20 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرHD
3D
موجود نیست
Shahab 32D1520 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 32D1520 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32D1520 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32D1520 سایز 32 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرHD
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Shahab 43D1400 LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 43D1400 LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43D1400 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 43D1400 سایز 43 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Shahab 50D2400 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 50D2400 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 50D2400 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 50D2400 سایز 50 اینچ
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Shahab 32D1420 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Shahab 32D1420 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32D1420 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی شهاب مدل 32D1420 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
انتخاب گروه