محصولات سایت

جارو شارژی متفرقه Handheld Vaccum Other

به فروشگاه اینترنتی جارو شارژی متفرقه نوترین ها خوش آمدید

Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Kaper Vc1408wb Vacuum Cleaner

جاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb

مدلجاروی شارژی کاپر مدل Vc1408wb
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Joyroom CY-157 Car Vacuum Cleaner

جارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157

مدلجارو برقی فندکی جویروم مدل CY-157
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروجاروی خودرو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
تماس بگیرید
Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3213 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3213
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Electrolux ZB3214 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3214 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3214

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3214
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Electrolux ZB5022 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB5022 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5022

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5022
نشانگر شارژ باتری کم
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Keep KV-914 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Keep KV-914 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کیپ مدل KV-914

مدلجارو شارژی کیپ مدل KV-914
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Hover HCV-80 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hover HCV-80 Chargeable Vaccum Cleaner

جارو شارژی هوور مدل HCV-80

مدلجارو شارژی هوور مدل HCV-80
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
تماس بگیرید
Ssaks AV 961 C Handheld Vacuum
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Ssaks AV 961 C Handheld Vacuum

جاروشارژی ساکس AV 961 C

مدلجاروشارژی ساکس AV 961 C
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
تماس بگیرید
Clatronic AKS 828 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic AKS 828 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کلترونیک مدل AKS 828

مدلجارو شارژی کلترونیک مدل AKS 828
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
نشانگر شارژ باتری کم
تماس بگیرید
Sunny SVC-6705 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sunny SVC-6705 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی سانی مدل SVC-6705

مدلجارو شارژی سانی مدل SVC-6705
قابلیت جذب مایعات
نوع جارودستی
موجود نیست
Sunny SVC-1440 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sunny SVC-1440 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی سانی مدل SVC-1440

مدلجارو شارژی سانی مدل SVC-1440
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جارودستی
فیلتر قابل شست و شو
موجود نیست
G6 Rechargeable Swivel Sweeper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

G6 Rechargeable Swivel Sweeper

جارو شارژی مدل G6

مدلجارو شارژی مدل G6
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
پاکت جارو برقی
نوع جاروعصایی
موجود نیست
SIEMENS VBH14401 Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

SIEMENS VBH14401 Chargeable Vaccum Cleaner

جاروشارژی زیمنس مدل VBH14401

مدلجاروشارژی زیمنس مدل VBH14401
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Jinke KJ-2 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Jinke KJ-2 Vacuum Cleaner

جارو جینکه مدل KJ-2

مدلجارو جینکه مدل KJ-2
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Electrolux ZB3212 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3212 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3212

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3212
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
موجود نیست
Electrolux ZB3211 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3211 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3211

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3211
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
نوع جاروعصایی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Electrolux ZB3105 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB3105 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3105

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB3105
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Electrolux ZB5024G Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Electrolux ZB5024G Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5024G

مدلجارو شارژی الکترولوکس مدل ZB5024G
پاکت جارو برقی
نشانگر شارژ باتری کم
فیلتر قابل شست و شو
نوع جاروعصایی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Sinbo SVC 3460 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sinbo SVC 3460 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی سینبو مدل SVC 3460

مدلجارو شارژی سینبو مدل SVC 3460
قابلیت نصب بر روی دیوار
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
نوع جاروجاروی خودرو
موجود نیست
Keep KV-912 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Keep KV-912 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کیپ مدل KV-912

مدلجارو شارژی کیپ مدل KV-912
فیلتر قابل شست و شو
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جاروعصایی
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Keep KV-910 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Keep KV-910 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کیپ مدل KV-910

مدلجارو شارژی کیپ مدل KV-910
نشانگر شارژ باتری کم
قابلیت نصب بر روی دیوار
نوع جارودستی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
موجود نیست
Hero HE1600 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Hero HE1600 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی هیرو مدل HE1600

مدلجارو شارژی هیرو مدل HE1600
پاکت جارو برقی
نوع جارودستی
موجود نیست
Joyroom CY-157 Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Joyroom CY-157 Vaccum Cleaner

جارو شارژی جویروم مدل CY-157

مدلجارو شارژی جویروم مدل CY-157
نوع جارودستی
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
قابلیت نصب بر روی دیوار
فیلتر قابل شست و شو
نشانگر شارژ باتری کم
موجود نیست
Clatronic AKS 832 Chargeable Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Clatronic AKS 832 Chargeable Vacuum Cleaner

جارو شارژی کلترونیک مدل AKS 832

مدلجارو شارژی کلترونیک مدل AKS 832
نشانگر شارژ باتری کم
نوع جارودستی
قابلیت جذب مایعات
فیلتر قابل شست و شو
پاکت جارو برقی
قابلیت نصب بر روی دیوار
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن