محصولات سایت

ماشین لباسشویی پاکشوما Washing Machines Pakshoma

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی پاکشوما نوترین ها خوش آمدید

Pakshoma PWT-7041AJ Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PWT-7041AJ Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-7041AJ با ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Pakshoma WFI-90429 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFI-90429 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-91429 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-91429 ظرفیت 9 کیلوگرم
بخارشو
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
Pakshoma PWT9614AJ Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PWT9614AJ Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9614AJ با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9614AJ با ظرفیت 9 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Pakshoma PWT9654AJ Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PWT9654AJ Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9654AJ ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT9654AJ ظرفیت 9 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
صفحه نمایش
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
تماس بگیرید
Pakshoma PWT-6520LN Washing Machine 6.5Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PWT-6520LN Washing Machine 6.5Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-6520LN ظرفیت 6.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT-6520LN ظرفیت 6.5 کیلوگرم
صفحه نمایش
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ6.5 کیلوگرم
تماس بگیرید
Pakshoma WFU-6081 Washing Machine 6Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFU-6081 Washing Machine 6Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6802 با ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-6802 با ظرفیت 6 کیلوگرم
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
تماس بگیرید
Pakshoma WFU-70201 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFU-70201 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-71201

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU-71201
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژیA
موجود نیست
Pakshoma WFI-80437 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFI-80437 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81437 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-81437 با ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Pakshoma WFI-70413 Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFI-70413 Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-70413 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-70413 ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
قفل کودک
رتبه انرژیA
بخارشو
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Pakshoma PWT8523LN Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma PWT8523LN Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT8523LN با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل PWT8523LN با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
موجود نیست
Pakshoma WFU70102WANW Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFU70102WANW Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU70102WANW با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU70102WANW با ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Pakshoma WFU70802SANS Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFU70802SANS Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80802SANS با ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80802SANS با ظرفیت 7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Pakshoma WFU80103WT Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFU80103WT Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80103WT ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFU80103WT ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور800 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
موجود نیست
Pakshoma WFI-80430 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFI-80430 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80430 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80430 ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Pakshoma WFI-80429 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Pakshoma WFI-80429 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80429 با ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی پاکشوما مدل WFI-80429 با ظرفیت 8 کیلوگرم
قفل کودک
صفحه نمایش
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
بخارشو
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن