محصولات سایت

چندراهی برق و محافظ ولتاژ تیراژه Power Strip Tirajeh

به فروشگاه اینترنتی چندراهی برق و محافظ ولتاژ تیراژه نوترین ها خوش آمدید

Tirajeh S5005 Digital Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S5005 Digital Voltage Protector

محافظ ولتاژ دیجیتال تیراژه مدل S5005

مدلمحافظ ولتاژ دیجیتال تیراژه مدل S5005
محافظ داخلی
تعداد پریزهاپنج عدد
پورت USB برای شارژ
تعداد پورت USBیک عدد
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tirajeh S5005 Analog Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S5005 Analog Voltage Protector

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5005

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5005
تعداد پورت USBیک عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاپنج عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Tirazheh Setareh Socket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirazheh Setareh Socket

پریز تیراژه مدل ستاره

مدلپریز تیراژه مدل ستاره
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Tirajeh Sepehr Adaptor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh Sepehr Adaptor

مبدل برق تیراژه مدل Sepehr

مدلمبدل برق تیراژه مدل Sepehr
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tirajeh S7007 Analog Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S7007 Analog Voltage Protector

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S7007

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S7007
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهایک عدد
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Tirajeh Venus Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh Venus Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل Venus

مدلچندراهی برق تیراژه مدل Venus
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
تعداد پورت USBدو عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tirajeh T104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tirajeh T104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
تعداد پریزهاچهار عدد
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tirajeh T104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T104
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tirajeh S104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل S104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Tirajeh S104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل S104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Tirajeh T106 Analog Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T106 Analog Voltage Protector

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل T106

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل T106
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاشش عدد
تماس بگیرید
Tirajeh T106 TV And Computer Analog Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T106 TV And Computer Analog Protector

محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل T106

مدلمحافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل T106
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tirajeh S5000 TV And Computer Analog Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S5000 TV And Computer Analog Protector

محافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل S5000

مدلمحافظ آنالوگ لوازم صوتی و تصویری و کامپیوتر تیراژه مدل S5000
دکمه روشن و خاموش
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاشش عدد
تماس بگیرید
Tirajeh S4000 Refrigerator Analog Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S4000 Refrigerator Analog Protector

محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4000

مدلمحافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4000
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهاسه عدد
تماس بگیرید
Tirajeh S104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل S104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Tirajeh S104 4 Earth Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S104 4 Earth Power Strip

چندراهی برق ارت دار تیراژه مدل S104

مدلچندراهی برق ارت دار تیراژه مدل S104
پوشش محافظ کودک
تعداد پریزهاچهار عدد
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Tirajeh T103 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T103 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T103

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T103
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
پورت USB برای شارژ
تماس بگیرید
Tirajeh T103 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T103 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T103

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T103
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Tirajeh S4003 Refrigerator Analog Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S4003 Refrigerator Analog Protector

محافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4003

مدلمحافظ آنالوگ یخچال و فریزر تیراژه مدل S4003
پورت USB برای شارژ
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تعداد پریزهادو عدد
محافظ داخلی
تماس بگیرید
Tirajeh S5000 Analog Voltage Protector
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S5000 Analog Voltage Protector

محافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5000

مدلمحافظ ولتاژ آنالوگ تیراژه مدل S5000
پورت USB برای شارژ
دکمه روشن و خاموش
محافظ داخلی
تعداد پریزهاشش عدد
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
Tirajeh P52 Socket
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh P52 Socket

پریز تیراژه مدل P52

مدلپریز تیراژه مدل P52
تعداد پریزهایک عدد
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
دکمه روشن و خاموش
تماس بگیرید
Tirajeh S104 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh S104 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل S104

مدلچندراهی برق تیراژه مدل S104
پوشش محافظ کودک
محافظ داخلی
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
تعداد پریزهاچهار عدد
تماس بگیرید
Tirajeh T103 Power Strip
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Tirajeh T103 Power Strip

چندراهی برق تیراژه مدل T103

مدلچندراهی برق تیراژه مدل T103
تعداد پریزهاسه عدد
دکمه روشن و خاموش
پورت USB برای شارژ
محافظ داخلی
پوشش محافظ کودک
تماس بگیرید
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع گوشی موبایل و تلفن همراه در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از انواع تلفن همراه ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین انواع گوشی تلفن همراه از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی مدل گوشی موبایل مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن