محصولات سایت

چای ساز فلر Tea Makers Feller

به فروشگاه اینترنتی چای ساز فلر نوترین ها خوش آمدید

Feller TS 050 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 050 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 050

مدلچای ساز فلر مدل TS 050
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Feller TS 286 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 286 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 286

مدلچای ساز فلر مدل TS 286
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Feller TS 117 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 117 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 117

مدلچای ساز فلر مدل TS 117
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
تماس بگیرید
Feller TS 470 S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 470 S Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 470 S

تماس بگیرید
Feller TS260 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS260 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS260

مدلچای ساز فلر مدل TS260
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
تماس بگیرید
Feller TS 070 WP Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 070 WP Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 070 WP

تماس بگیرید
Feller TS 070 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 070 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 070

تماس بگیرید
Feller TS112-02 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS112-02 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS112-02

مدلچای ساز فلر مدل TS112-02
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
Feller TS 227 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 227 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 227

مدلچای ساز فلر مدل TS 227
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
Feller TS112-01 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS112-01 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS112-01

مدلچای ساز فلر مدل TS112-01
صفحه گرم نگه دارنده کتری
قوری چای
موجود نیست
Feller TS 060 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 060 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 060

مدلچای ساز فلر مدل TS 060
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Feller TS303-06 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS303-06 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS303-06

مدلچای ساز فلر مدل TS303-06
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
قوری چای
موجود نیست
Feller TS303-05 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS303-05 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS303-05

مدلچای ساز فلر مدل TS303-05
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
Feller TS303-04 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS303-04 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS303-04

مدلچای ساز فلر مدل TS303-04
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
قوری چای
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
موجود نیست
Feller TS303-03 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS303-03 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS303-03

مدلچای ساز فلر مدل TS303-03
محدوده توان مصرفی1000 تا 1500 وات
محدوده ظرفیت قوری0.7 تا 1.0 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.2 تا 1.5 لیتر
قوری چای
موجود نیست
Feller TS285 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS285 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS285

مدلچای ساز فلر مدل TS285
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Feller TS 115 S Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS 115 S Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS 115 S

مدلچای ساز فلر مدل TS 115 S
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
قوری چای
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
Feller TS113 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS113 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS113

موجود نیست
Feller TS280 Tea Maker
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS280 Tea Maker

چای ساز فلر مدل TS280

مدلچای ساز فلر مدل TS280
صفحه گرم نگه دارنده کتری
محدوده توان مصرفی2000 تا 2500 وات
قوری چای
محدوده ظرفیت کتری2.0 تا 2.5 لیتر
موجود نیست
Feller TS118
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Feller TS118

چای ساز فلر مدل TS118

مدلچای ساز فلر مدل TS118
محدوده ظرفیت کتری1.5 تا 2.0 لیتر
محدوده توان مصرفی1500 تا 2000 وات
محدوده ظرفیت قوری1.0 تا 1.5 لیتر
صفحه گرم نگه دارنده کتری
موجود نیست
انتخاب گروه