محصولات سایت

اتو فکر Iron Fakir

به فروشگاه اینترنتی اتو فکر نوترین ها خوش آمدید

Fakir Spring Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Spring Steam Iron

اتو بخار فکر مدل Spring

مدلاتو بخار فکر مدل Spring
سیستم قطع خودکار
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Fakir Forte Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Forte Steam Iron

اتو بخار فکر مدل Forte

مدلاتو بخار فکر مدل Forte
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Fakir Avanti Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Avanti Steam Iron

اتوبخار فکر مدل Avanti

مدلاتوبخار فکر مدل Avanti
سیستم قطع خودکار
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
بخاردهی عمودی
موجود نیست
Fakir SkyFall Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir SkyFall Steam Iron

اتوبخار فکر مدل SkyFall

مدلاتوبخار فکر مدل SkyFall
سیستم ضد رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
سیستم ضدچکه
موجود نیست
Fakir SkyGo Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir SkyGo Steam Iron

اتوبخار فکر مدل SkyGo

مدلاتوبخار فکر مدل SkyGo
بخاردهی عمودی
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
Fakir Lillie Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Lillie Steam Iron

اتوبخار فکر مدل Lillie

مدلاتوبخار فکر مدل Lillie
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم ضدچکه
سیستم ضد رسوب
موجود نیست
Fakir Skyjet Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Skyjet Steam Iron

اتوبخار فکر مدل Skyjet

مدلاتوبخار فکر مدل Skyjet
سیستم ضد رسوب
سیستم ضدچکه
مخزن رسوب
بخاردهی عمودی
سیستم قطع خودکار
موجود نیست
انتخاب گروه