محصولات سایت

جاروبرقی فکر Vaccum Cleaner Fakir

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی فکر نوترین ها خوش آمدید

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Fakir Prestige TS2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige TS2000 Vacuum Cleaner

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2000

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2000
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige TS2400 Vacuum Cleaner

جارو برقی فکر مدل Prestige TS2400

مدلجارو برقی فکر مدل Prestige TS2400
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Fkir TS2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fkir TS2000 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل TS2000

مدلجاروبرقی فکر مدل TS2000
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
لوله تلسکوپی
موجود نیست
جارو برقی فکر مدل DARKY POWER
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل DARKY POWER

مدلجارو برقی فکر مدل DARKY POWER
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
موجود نیست
جارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

جارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2

مدلجارو برقی فکر مدل DARKY POWER 2
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Fakir LUCKY Chargeable Vaccum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir LUCKY Chargeable Vaccum Cleaner

جارو برقی فکر مدل LUCKY

مدلجارو برقی فکر مدل LUCKY
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA
موجود نیست
Fakir Starky Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Starky Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Starky

مدلجاروبرقی فکر مدل Starky
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
موجود نیست
Fakir Darky Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Darky Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Darky

مدلجاروبرقی فکر مدل Darky
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Fakir Veyron Turbo Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Veyron Turbo Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo

مدلجاروبرقی فکر مدل Veyron Turbo
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
موجود نیست
Fakir Emotion Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Emotion Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Emotion

مدلجاروبرقی فکر مدل Emotion
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Fakir Theo Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Theo Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Theo

مدلجاروبرقی فکر مدل Theo
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Fakir OKO Power2200 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir OKO Power2200 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل OKO Power2200

مدلجاروبرقی فکر مدل OKO Power2200
پاکت جارو برقی
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا65-70 دسی بل
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Fakir Garcia Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Garcia Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Garcia

مدلجاروبرقی فکر مدل Garcia
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Fakir Prestige2000 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Fakir Prestige2000 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فکر مدل Prestige2000

مدلجاروبرقی فکر مدل Prestige2000
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا70-75 دسی بل
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
انتخاب گروه