محصولات سایت

غذاساز فیلیپس Food Processor Philips

به فروشگاه اینترنتی غذاساز فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

Philips HR7757 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7757 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7757

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7757
آسیاب
چرخ گوشت
پوره ساز و رب ساز
خمیر زن
خردکن (ظرف اصلی)
صفحه نمایشگر
عملکرد توربو (Turbo)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
آب مرکبات گیری
آبمیوه گیری
تماس بگیرید
Philips HR7778 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7778 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7778

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778
چرخ گوشت
آب مرکبات گیری
آسیاب
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
همزن
پوره ساز و رب ساز
مخلوط کن
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
صفحه نمایشگر
خردکن کوچک
خمیر زن
آبمیوه گیری
خردکن (ظرف اصلی)
عملکرد توربو (Turbo)
محفظه جمع آوری سیم برق
تماس بگیرید
Philips HR7628/00 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7628/00 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7628/00

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7628/00
همزن
آب مرکبات گیری
خردکن کوچک
عملکرد توربو (Turbo)
خمیر زن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
خردکن (ظرف اصلی)
پوره ساز و رب ساز
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
چرخ گوشت
صفحه نمایشگر
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
آسیاب
تماس بگیرید
philips home cooker hr1050
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

philips home cooker hr1050

غذا ساز و خوراک پز فیلیپس Philips HR1050

مدلغذا ساز و خوراک پز فیلیپس Philips HR1050
خردکن (ظرف اصلی)
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
صفحه نمایشگر
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
موجود نیست
Philips HR7776 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7776 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7776

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7776
آبمیوه گیری
خمیر زن
خردکن کوچک
همزن
آب مرکبات گیری
آسیاب
پوره ساز و رب ساز
چرخ گوشت
عملکرد توربو (Turbo)
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
محفظه جمع آوری سیم برق
صفحه نمایشگر
خردکن (ظرف اصلی)
موجود نیست
Philips HR7778 Food Processor With Iron GC4850 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7778 Food Processor With Iron GC4850 Steam Iron

غذاساز فیلیپس مدل HR7778 به همراه اتو فیلیپس مدل GC4850

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778 به همراه اتو فیلیپس مدل GC4850
محفظه جمع آوری سیم برق
مخلوط کن
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
همزن
آسیاب
موجود نیست
Philips HR7769 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7769 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7769

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7769
محفظه جمع آوری سیم برق
آبمیوه گیری
آب مرکبات گیری
آسیاب
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
همزن
چرخ گوشت
مخلوط کن
موجود نیست
Philips HR7782 Jamie Oliver Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7782 Jamie Oliver Food Processor

غذاساز فیلیپس سری جیمی الیور مدل HR7782

مدلغذاساز فیلیپس سری جیمی الیور مدل HR7782
آب مرکبات گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
مخلوط کن
آسیاب
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
همزن
محفظه جمع آوری سیم برق
موجود نیست
Philips HR7762 Viva Collection Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7762 Viva Collection Food Processor

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7762

مدلغذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7762
مخلوط کن
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
همزن
چرخ گوشت
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
محفظه جمع آوری سیم برق
آب مرکبات گیری
آسیاب
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
Philips HR7761 Viva Collection Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7761 Viva Collection Food Processor

غذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761

مدلغذاساز فیلیپس سری ویوا کالکشن مدل HR7761
محفظه جمع آوری سیم برق
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
آبمیوه گیری
چرخ گوشت
خردکن (ظرف اصلی)
همزن
آب مرکبات گیری
صفحه نمایشگر
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
خردکن کوچک
آسیاب
عملکرد لحظه‌ای (Pulse)
مخلوط کن
موجود نیست
Philips HR7627 Daily Collection Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7627 Daily Collection Food Processor

غذاساز فیلیپس سری دیلی کالکشن مدل HR7627

مدلغذاساز فیلیپس سری دیلی کالکشن مدل HR7627
آب مرکبات گیری
مخلوط کن
محفظه جمع آوری سیم برق
تعداد تنظیمات سرعتدو سرعته
همزن
آسیاب
چرخ گوشت
آبمیوه گیری
قابلیت شستشوی لوازم جانبی در ماشین ظرفشویی
موجود نیست
Philips HR7778/91 Food Processor
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR7778/91 Food Processor

غذاساز فیلیپس مدل HR7778/91

مدلغذاساز فیلیپس مدل HR7778/91
چرخ گوشت
همزن
آب مرکبات گیری
محفظه جمع آوری سیم برق
آبمیوه گیری
مخلوط کن
موجود نیست
انتخاب گروه