محصولات سایت

آبمیوه گیری فیلیپس Juicer Philips

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

Philips HR1916 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1916 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1916
سیستم ضد چکه
آسیاب
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
کارکردتک کاره
تماس بگیرید
Philips HR1925 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1925 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1925
آسیاب
کارکرددو کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
تماس بگیرید
Philips HR1863 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1863 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1863
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
آسیاب
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
سوئیچ ایمنی
تماس بگیرید
Philips HR1863 Juicer And HR2744 Citrus Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1863 Juicer And HR2744 Citrus Press

آبمیوه گیری فیلیپس HR1863 و آب مرکبات گیری HR2744

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1863 و آب مرکبات گیری HR2744
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
موجود نیست
Philips HR1874/74 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1874/74 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1874/74

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1874/74
آسیاب
مخزن تفاله
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Philips HR1871 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1871 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1871
سیستم ضد چکه
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
مخلوط کن
آسیاب
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Philips HR1832/45 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1832/45 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل 45/HR1832
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
مخزن تفاله
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
Philips HR1851 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1851 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس HR1851

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1851
آسیاب
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
کارکردتک کاره
موجود نیست
Philips HR1836 Viva Collection Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1836 Viva Collection Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836 سری Viva Collection

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1836 سری Viva Collection
مخزن آب میوه گیری
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
کارکردتک کاره
موجود نیست
Philips HR1847 Viva Collection Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1847 Viva Collection Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس HR1847 سری Viva Collection

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1847 سری Viva Collection
نوع آبمیوه گیریبرقی
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
کارکردسه کاره
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
موجود نیست
Philips HR1853 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1853 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس HR1853

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1853
کارکردتک کاره
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن آب میوه گیری
مخلوط کن
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
موجود نیست
Philips HR1855 Viva Collection Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1855 Viva Collection Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855 سری Viva Collection

مدلآبمیوه گیری فیلیپس مدل HR1855 سری Viva Collection
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
سیستم ضد چکه
مخزن تفاله
موجود نیست
Philips HR1869 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips HR1869 Juicer

آبمیوه گیری فیلیپس HR1869

مدلآبمیوه گیری فیلیپس HR1869
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
موجود نیست
انتخاب گروه