محصولات سایت

جاروبرقی فیلیپس Vaccum Cleaner Philips

به فروشگاه اینترنتی جاروبرقی فیلیپس نوترین ها خوش آمدید

Philips FC8924/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8924/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8924/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8924/01
فیلتر بهداشتی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
تماس بگیرید
Philips FC8585/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8585/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8585/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8585/01
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
تماس بگیرید
Philips FC9176/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9176/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9176/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9176/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Philips FC8383 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8383 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8383

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8383
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Philips FC9174/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9174/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9174/01
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
تماس بگیرید
Philips FC9170/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9170/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9170/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9170/01
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
لوله تلسکوپی
تماس بگیرید
Philips FC8653/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8653/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8653/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8653/01
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
کنترل روی دسته
فیلتر بهداشتی
سیم جمع کن خودکار
تماس بگیرید
Philips FC8450 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8450 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8450

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8450
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Philips FC9194/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9194/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9194/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9194/01
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
تماس بگیرید
Philips FC8451 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8451 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8451

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8451
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
تماس بگیرید
Philips FC9062 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9062 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9062

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9062
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
نوع فیلتر خروجیHEPA 12
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Philips FC8385 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8385 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8385

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8385
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
سیم جمع کن خودکار
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Philips FC9199/02 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9199/02 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9199/02

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9199/02
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
موجود نیست
Philips FC9190 Vacuum Cleaner With GC2920 Steam Iron
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9190 Vacuum Cleaner With GC2920 Steam Iron

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190 به همراه مدل GC2920

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190 به همراه مدل GC2920
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
فیلتر بهداشتی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Philips FC7088 wet and dry vacuum cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC7088 wet and dry vacuum cleaner

جاروبرقی آب و خاک مدل FC7088

مدلجاروبرقی آب و خاک مدل FC7088
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
موجود نیست
Philips FC8651/01 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8651/01 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8651/01

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8651/01
پاکت جارو برقی
سیم جمع کن خودکار
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
کنترل روی دسته
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
لوله تلسکوپی
موجود نیست
Philips FC9190 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9190 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
لوله تلسکوپی
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
محدوده میزان صدا75-80 دسی بل
فیلتر بهداشتی
کنترل روی دسته
موجود نیست
Philips FC8950 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8950 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8950

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8950
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
قابلیت جذب مایعات
پاکت جارو برقی
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
موجود نیست
Philips FC8444 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8444 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8444

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8444
پاکت جارو برقی
قابلیت جذب مایعات
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
موجود نیست
Philips FC8471 Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8471 Vacuum Cleaner

جاروبرقی فیلیپس مدل FC8471

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC8471
نوع فیلتر خروجیHEPA 10
لوله تلسکوپی
قابلیت جذب مایعات
سیم جمع کن خودکار
پاکت جارو برقی
کنترل روی دسته
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
فیلتر بهداشتی
موجود نیست
Philips FC9190/01 Vacuum Cleaner And FC6140/60
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC9190/01 Vacuum Cleaner And FC6140/60

جاروبرقی فیلیپس مدل FC9190/01 به همراه مدل FC6140/60

مدلجاروبرقی فیلیپس مدل FC9190/01 به همراه مدل FC6140/60
فیلتر بهداشتی
قابلیت جذب مایعات
نوع فیلتر خروجیHEPA 13
سیم جمع کن خودکار
لوله تلسکوپی
پاکت جارو برقی
موجود نیست
Philips FC8452 PowerLife Vacuum Cleaner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Philips FC8452 PowerLife Vacuum Cleaner

جارو برقی فیلیپس سری پاورلایف مدل FC8452

مدلجارو برقی فیلیپس سری پاورلایف مدل FC8452
محدوده میزان صدا80 دسی بل و بیشتر
قابلیت جذب مایعات
فیلتر بهداشتی
لوله تلسکوپی
کنترل روی دسته
سیم جمع کن خودکار<