محصولات سایت

ماشین لباسشویی ایندزیت Washing Machines Indesit

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی ایندزیت نوترین ها خوش آمدید

Indesit IWE71251CECO Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit IWE71251CECO Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE71251CECO ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
بخارشو
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
تماس بگیرید
Indesit SIXL 126 S Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit SIXL 126 S Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل SIXL 126 S ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل SIXL 126 S ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
صفحه نمایش
قفل کودک
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Indesit XWA 71251 WEU Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWA 71251 WEU Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA 71251 WEU ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA 71251 WEU ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Indesit IWE 71251 Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit IWE 71251 Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE 71251 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل IWE 71251 ظرفیت 7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
بخارشو
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
موجود نیست
Indesit XWA81682 Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWA81682 Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA81682 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA81682 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1600 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Indesit XWE101484XWSSSEU Washing Machine 10Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWE101484XWSSSEU Washing Machine 10Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE101484XWSSSEU ظرفیت 10 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE101484XWSSSEU ظرفیت 10 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ10 کیلوگرم
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
موجود نیست
Indesit XWE91483 Washing Machine 9Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWE91483 Washing Machine 9Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE91483 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE91483 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Indesit XWE81482XWKKKUK Washing Machine 8Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWE81482XWKKKUK Washing Machine 8Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81482XWKKKUK ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81482XWKKKUK ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
موجود نیست
Indesit XWD71252SUK Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWD71252SUK Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWD71252SUK ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWD71252SUK ظرفیت 7 کیلوگرم
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Indesit XWA71252SGFR Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWA71252SGFR Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA71252SGFR ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWA71252SGFR ظرفیت 7 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Indesit XWE81283XW Washing Machine - 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Indesit XWE81283XW Washing Machine - 8 Kg

ماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81283XW ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی ایندزیت مدل XWE81283XW ظرفیت 8 کیلوگرم
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
رتبه انرژی+++A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
موجود نیست
انتخاب گروه