محصولات سایت

کولر گازی سامسونگ Air%20Conditioner Samsung

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung Good-24000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-24000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Samsung Mirage-48000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Mirage-48000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیسه فاز
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Good-18000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-18000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
Samsung Good-12000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-12000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Max-24000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-24000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
موجود نیست
Samsung Max-24000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-24000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Samsung Max-18000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-18000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیسه فاز
عملکردسرمایش
موجود نیست
Samsung Max-18000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-18000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Max-12000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-12000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Max-12000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-12000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Vivace-AS25VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AS25VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ25VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ25VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ19VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ19VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ13VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ13VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Samsung Memory-AF28 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Memory-AF28 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
Samsung Mirage-48000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Mirage-48000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 C
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیسه فاز
موجود نیست
Samsung Maldives-AQV25P Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Maldives-AQV25P Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV25P

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV25P
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Samsung Maldives-AQV19P Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Maldives-AQV19P Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV19P

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV19P
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Maldives-AQV13PAir Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Maldives-AQV13PAir Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV13P

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV13P
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Samsung Maldives-AQV10P Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Maldives-AQV10P Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV10P

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Maldives-AQV10P
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
Samsung Crystal-AS25ES Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Crystal-AS25ES Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AS25ES

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AS25ES
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Crystal-AQ25ES Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Crystal-AQ25ES Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AQ25ES

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AQ25ES
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Samsung Crystal-AS19ES Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Crystal-AS19ES Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AS19ES

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AS19ES
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Crystal-AQ19ES Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Crystal-AQ19ES Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AQ19ES

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Crystal-AQ19ES
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن