محصولات سایت

کولر گازی سامسونگ Air%20Conditioner Samsung

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung Wind-Free AR13NSP 13000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Wind-Free AR13NSP 13000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR13NSP 13000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR13NSP 13000
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
Samsung Wind-Free AR19NSP 19000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Wind-Free AR19NSP 19000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR19NSP 19000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR19NSP 19000
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تماس بگیرید
Samsung Boracay AR25MSFHE 25000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Boracay AR25MSFHE 25000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR25MSFHE 25000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Samsung Boracay AR19MSFHE 19000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Boracay AR19MSFHE 19000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR19MSFHE 19000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR19MSFHE 19000
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
Samsung Boracay AR10MSFHE 10000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Boracay AR10MSFHE 10000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR10MSFHE 10000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR10MSFHE 10000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
تماس بگیرید
Samsung Good-24000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-24000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-24000 HP
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تماس بگیرید
Samsung Wind-Free AR10NSP 10000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Wind-Free AR10NSP 10000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR10NSP 10000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR10NSP 10000
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Wind-Free AR25NSP 25000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Wind-Free AR25NSP 25000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR25NSP 25000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Wind-Free AR25NSP 25000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Samsung Boracay AR13MSFHE 13000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Boracay AR13MSFHE 13000 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR13MSFHE 13000

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Boracay AR13MSFHE 13000
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Mirage-48000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Mirage-48000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Mirage-48000 HP
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیسه فاز
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Good-18000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-18000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-18000 HP
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
Samsung Good-12000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Good-12000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Good-12000 HP
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Max-24000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-24000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 C
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
موجود نیست
Samsung Max-24000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-24000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-24000 HP
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Samsung Max-18000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-18000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 C
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیسه فاز
عملکردسرمایش
موجود نیست
Samsung Max-18000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-18000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-18000 HP
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Max-12000 C Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-12000 C Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 C
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Samsung Max-12000 HP Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Max-12000 HP Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Max-12000 HP
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Samsung Vivace-AS25VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AS25VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AS25VB
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ25VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ25VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ25VB
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ19VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ19VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ19VB
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Samsung Vivace-AQ13VB Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Vivace-AQ13VB Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Vivace-AQ13VB
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Samsung Memory-AF28 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung Memory-AF28 Air Conditioner

کولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28

مدلکولر گازی سامسونگ مدل Memory-AF28
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
<