محصولات سایت

کولر گازی ال جی Air%20Conditioner Lg

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Plus II NP277SK1 27000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP277SK1 27000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Plus II NP127SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP127SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Titan NT187SK3 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT187SK3 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Titan NT247SK3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT247SK3 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
LG Next Titan NT097SK1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT097SK1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Titan NT127SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT127SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Fighting NF247ST3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF247ST3 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Fighting NF187ST3-C 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF187ST3-C 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
موجود نیست
LG Next Fighting NF247ST3-C 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF247ST3-C 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG Titan Big TV306STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Titan Big TV306STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next One NV246STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV246STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
LG Next One NV186STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV186STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next One NV126STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV126STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next One NV096STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV096STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
LG Next Plus BV246STQ 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus BV246STQ 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV246STQ 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus BV246STQ 24000
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
LG Next Plus BV186STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus BV186STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV186STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus BV186STQ
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
LG Next Plus BV126STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus BV126STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV126STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus BV126STQ
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
LG Next Plus BV096STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus BV096STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus BV096STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus BV096STQ
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG New Titan NB246TC 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG New Titan NB246TC 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل New Titan NB246TC 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل New Titan NB246TC 24000
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
عملکردسرمایش
موجود نیست
LG New Titan NB246TQ 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG New Titan NB246TQ 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل New Titan NB246TQ 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل New Titan NB246TQ 24000
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
LG New Titan NB186TC 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG New Titan NB186TC 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل New Titan NB186TC 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل New Titan NB186TC 18000
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن