محصولات سایت

کولر گازی ال جی Air%20Conditioner Lg

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی ال جی نوترین ها خوش آمدید

LG NA128SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG NA128SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل NA128SK1 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
تماس بگیرید
LG Titan S126TQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Titan S126TQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan S126TQ
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG TB307SK1 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG TB307SK1 30000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل TB307SK1 30000

مدلکولر گازی ال جی مدل TB307SK1 30000
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP187SK1 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP187SK1 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP097SK1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP097SK1 9000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تماس بگیرید
LG Next Fighting NF128ST1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF128ST1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF128ST1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF128ST1 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG Next Fighting NF098ST1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF098ST1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF098ST1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF098ST1 9000
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
موجود نیست
LG Smile S186MQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Smile S186MQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Smile S186MQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Smile S186MQ
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Plus II NP277SK1 27000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP277SK1 27000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP277SK1 27000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Plus II NP127SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Plus II NP127SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Plus II NP127SK1 12000
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Titan NT187SK3 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT187SK3 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT187SK3 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Titan NT247SK3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT247SK3 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT247SK3 24000
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
LG Next Titan NT097SK1 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT097SK1 9000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT097SK1 9000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next Titan NT127SK1 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Titan NT127SK1 12000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Titan NT127SK1 12000
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF187ST3 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Fighting NF247ST3 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF247ST3 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3 24000
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next Fighting NF187ST3-C 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF187ST3-C 18000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF187ST3-C 18000
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش
موجود نیست
LG Next Fighting NF247ST3-C 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next Fighting NF247ST3-C 24000 Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000

مدلکولر گازی ال جی مدل Next Fighting NF247ST3-C 24000
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
LG Titan Big TV306STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Titan Big TV306STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Titan Big TV306STQ
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
LG Next One NV246STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV246STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV246STQ
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
LG Next One NV186STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV186STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV186STQ
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next One NV126STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV126STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV126STQ
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
LG Next One NV096STQ Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

LG Next One NV096STQ Air Conditioner

کولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ

مدلکولر گازی ال جی مدل Next One NV096STQ
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
LG Next Plus BV246STQ 24000 Air Conditioner