محصولات سایت

کولر گازی مایدیا Air%20Conditioner Midea

به فروشگاه اینترنتی کولر گازی مایدیا نوترین ها خوش آمدید

Midea TMWK-24CT3-R Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TMWK-24CT3-R Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-24CT3-R

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-24CT3-R
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Midea TMWK-18CT3-R Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TMWK-18CT3-R Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-R

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-R
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش
موجود نیست
Midea TMWK-18CT3-P Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea TMWK-18CT3-P Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-P

مدلکولر گازی مایدیا مدل TMWK-18CT3-P
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
موجود نیست
Midea Everest 60H3 60000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Everest 60H3 60000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Everest 60H3 60000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 60H3 60000
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسوراسکرول
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیسه فاز
موجود نیست
Midea Everest 48H30 48000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Everest 48H30 48000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Everest 48H30 48000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 48H30 48000
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیسه فاز
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع کمپرسوراسکرول
اینورتر
موجود نیست
Midea Everest 36H3 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Everest 36H3 36000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Everest 36H3 36000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Everest 36H3 36000
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسوراسکرول
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Midea Easy 30H10 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Easy 30H10 30000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Easy 30H10 30000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 30H10 30000
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Midea Easy 24H11 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Easy 24H11 24000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Easy 24H11 24000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 24H11 24000
نوع کمپرسورروتاری
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Midea Easy 18H10 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Easy 18H10 18000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Easy 18H10 18000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 18H10 18000
عملکردسرمایش و گرمایش
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
موجود نیست
Midea Easy 12H10 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Easy 12H10 12000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Easy 12H10 12000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 12H10 12000
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
موجود نیست
Midea Easy 9H11 9000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Easy 9H11 9000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Easy 9H11 9000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Easy 9H11 9000
اینورتر
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
نوع کمپرسورروتاری
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشیتا 10 هزار BTU/hr
موجود نیست
Midea Mission 36C3-K 36000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 36C3-K 36000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 36C3-K 36000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 36C3-K 36000
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
اینورتر
موجود نیست
Midea Mission 30C3-K 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 30C3-K 30000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 30C3-K 30000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 30C3-K 30000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورپیستونی
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Midea Mission 24C3-K 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 24C3-K 24000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 24C3-K 24000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 24C3-K 24000
تعداد پنلیک عدد
اینورتر
نوع کمپرسورپیستونی
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
موجود نیست
Midea Mission 18C3-K 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 18C3-K 18000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 18C3-K 18000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 18C3-K 18000
نوع برق مصرفیتک فاز
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
عملکردسرمایش
نوع کمپرسورپیستونی
موجود نیست
Midea Mission 12C3-K 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 12C3-K 12000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 12C3-K 12000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 12C3-K 12000
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Midea Mission 30H11i 30000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 30H11i 30000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 30H11i 30000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 30H11i 30000
نوع کمپرسورروتاری
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشیبالای 30 هزار BTU/hr
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع برق مصرفیتک فاز
موجود نیست
Midea Mission 24H11i 24000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 24H11i 24000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 24H11i 24000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 24H11i 24000
اینورتر
محدوده ظرفیت سرمایشی20 تا 30 هزار BTU/hr
تعداد پنلیک عدد
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
Midea Mission 18H10i-K 18000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 18H10i-K 18000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 18H10i-K 18000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 18H10i-K 18000
نوع کمپرسورروتاری
اینورتر
عملکردسرمایش و گرمایش
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
تعداد پنلیک عدد
موجود نیست
Midea Mission 12H11i 12000 Air Conditioner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Midea Mission 12H11i 12000 Air Conditioner

کولر گازی مایدیا مدل Mission 12H11i 12000

مدلکولر گازی مایدیا مدل Mission 12H11i 12000
تعداد پنلیک عدد
محدوده ظرفیت سرمایشی10 تا 20 هزار BTU/hr
نوع برق مصرفیتک فاز
عملکردسرمایش و گرمایش
اینورتر
نوع کمپرسورروتاری
موجود نیست
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن