محصولات سایت

ماشین لباسشویی زیرووات Washing Machines Zerowatt

به فروشگاه اینترنتی ماشین لباسشویی زیرووات نوترین ها خوش آمدید

Zerowatt OZ1399 Washing Machine 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ1399 Washing Machine 9 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1399 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
تماس بگیرید
Zerowatt OZ-1282 Washing Machine-8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1282 Washing Machine-8 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1282 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1282 ظرفیت 8 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
تماس بگیرید
Zerowatt OZ1380 Washing Machine 8 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ1380 Washing Machine 8 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1380 ظرفیت 8 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1380 ظرفیت 8 کیلوگرم
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
قفل کودک
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
بخارشو
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Zerowatt OZ-1073 Washing Machine-7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1073 Washing Machine-7 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1073 ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1073 ظرفیت 7 کیلوگرم
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
قفل کودک
موجود نیست
Zerowatt OZ-1590 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1590 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1599 با ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1599 با ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
بخارشو
سرعت چرخش موتور1500 دور در دقیقه
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
قفل کودک
موجود نیست
Zerowatt OZ-1285 Washing Machine - 8.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1285 Washing Machine - 8.5 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1285 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1285 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
Zerowatt OZ-1485 Washing Machine-8.5-Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1485 Washing Machine-8.5-Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1485 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1485 با ظرفیت 8.5 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8.5 کیلوگرم
موجود نیست
Zerowatt OZ1285 Washing Machine - 8.5 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ1285 Washing Machine - 8.5 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1285 ظرفیت 8.5 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1285 ظرفیت 8.5 کیلوگرم
بخارشو
رتبه انرژی+A
جهت بازشدن دربه سمت چپ
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
ظرفیت دیگ8 کیلوگرم
موجود نیست
Zerowatt OZ1590 Washing Machine - 9 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ1590 Washing Machine - 9 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1590 ظرفیت 9 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ1590 ظرفیت 9 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
سرعت چرخش موتور1500 دور در دقیقه
بخارشو
ظرفیت دیگ9 کیلوگرم
موجود نیست
Zerowatt Z-1071WT Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt Z-1071WT Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل Z-1071WT ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل Z-1071WT ظرفیت 7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژیA
سرعت چرخش موتور1000 دور در دقیقه
صفحه نمایش
موجود نیست
Zerowatt OZ-1273WT Washing Machine 7Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1273WT Washing Machine 7Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1273WT ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1273WT ظرفیت 7 کیلوگرم
بخارشو
صفحه نمایش
رتبه انرژی++A
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
قفل کودک
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
جهت بازشدن دربه سمت چپ
موجود نیست
Zerowatt OZ-1170W Washing Machine - 7 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1170W Washing Machine - 7 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1170W ظرفیت 7 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1170W ظرفیت 7 کیلوگرم
قفل کودک
بخارشو
رتبه انرژی++A
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ7 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1100 دور در دقیقه
موجود نیست
Zerowatt OZ-1063 Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1063 Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1063 ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1063 ظرفیت 6 کیلوگرم
بخارشو
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
رتبه انرژی++A
صفحه نمایش
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
سرعت چرخش موتور1400 دور در دقیقه
جهت بازشدن دربه سمت چپ
قفل کودک
موجود نیست
Zerowatt OZ-1061ST Washing Machine - 6 Kg
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zerowatt OZ-1061ST Washing Machine - 6 Kg

ماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1061ST ظرفیت 6 کیلوگرم

مدلماشین لباسشویی زیرووات مدل OZ-1061ST ظرفیت 6 کیلوگرم
ظرفیت دیگ6 کیلوگرم
رتبه انرژیA
قفل کودک
جهت بازشدن دربه سمت چپ
صفحه نمایش
بخارشو
سرعت چرخش موتور1200 دور در دقیقه
قابلیت اضافه کردن لباس حین کار
موجود نیست
انتخاب گروه