محصولات سایت

ابزار آشپزی زیل Cookingtools Zeal

به فروشگاه اینترنتی ابزار آشپزی زیل نوترین ها خوش آمدید

Zeal L84 Vegtables Chopper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal L84 Vegtables Chopper

خرد کن دستی زیل مدل L84

مدلخرد کن دستی زیل مدل L84
نوعخردکن
جنس بدنهپلاستیک
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Zeal J109 Peeler
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J109 Peeler

پوست کن زیل مدل J109

مدلپوست کن زیل مدل J109
جنس دستهسیلیکون
جنس بدنهپلاستیک
نوعپوست کن
موجود نیست
Zeal Flower Egg Shaper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal Flower Egg Shaper

قالب تخم مرغ زیل مدل Flower

موجود نیست
Zeal H70 Grater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal H70 Grater

رنده زیل مدل H70

مدلرنده زیل مدل H70
نوعرنده
جنس بدنهپلاستیک
موجود نیست
Zeal J253 Peeler
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J253 Peeler

پوست کن زیل مدل J253

مدلپوست کن زیل مدل J253
نوعپوست کن
جنس بدنهپلاستیک
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Zeal J309 Spoon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J309 Spoon

قاشق زیل مدل J309

مدلقاشق زیل مدل J309
جنس بدنهسیلیکون
نوعقاشق
موجود نیست
Zeal J316 Whisk
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J316 Whisk

همزن دستی زیل مدل J316

مدلهمزن دستی زیل مدل J316
نوعهمزن
جنس بدنهاستیل
جنس دستهاستیل
موجود نیست
Zeal J222 Scraper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J222 Scraper

لیسک زیل مدل J222

موجود نیست
Zeal J268 Scraper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J268 Scraper

لیسک زیل مدل J268

مدللیسک زیل مدل J268
جنس دستهچوب
نوعلیسک
موجود نیست
Zeal L209L Garlic Press
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal L209L Garlic Press

سیر له کن زیل مدل L209L

موجود نیست
Zeal L205 Paring Knife
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal L205 Paring Knife

چاقوی مدل L205

مدلچاقوی مدل L205
نوعچاقو
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Zeal J225 Scraper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J225 Scraper

لیسک زیل مدل J225

مدللیسک زیل مدل J225
جنس بدنهسیلیکون
نوعلیسک
موجود نیست
Zeal J160 Ladle
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J160 Ladle

ملاقه زیل مدل J160

مدلملاقه زیل مدل J160
جنس بدنهسیلیکون
نوعملاقه
موجود نیست
Zeal L201 Herb Chopper Set
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal L201 Herb Chopper Set

ست سبزی خردکن دستی زیل مدل L201

مدلست سبزی خردکن دستی زیل مدل L201
جنس بدنهپلاستیک
نوعخردکن
موجود نیست
Zeal H67 Grater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal H67 Grater

رنده زیل مدل H67

مدلرنده زیل مدل H67
جنس بدنهاستیل
جنس دستهپلاستیک
نوعرنده
موجود نیست
Zeal J140 Cooking Tong
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J140 Cooking Tong

انبر آشپزی زیل مدل J140

مدلانبر آشپزی زیل مدل J140
جنس بدنهاستیل
نوعانبر
موجود نیست
Zeal J157 Silicone Cooks Turner
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J157 Silicone Cooks Turner

کفگیر سیلیکونی زیل مدل J157

مدلکفگیر سیلیکونی زیل مدل J157
نوعکفگیر
جنس بدنهسیلیکون
جنس دستهسیلیکون
موجود نیست
Zeal J220 Silicone Cooks Spoon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J220 Silicone Cooks Spoon

قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J220

مدلقاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J220
نوعقاشق
جنس دستهسیلیکون
جنس بدنهسیلیکون
موجود نیست
Zeal Heart Egg Shaper
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal Heart Egg Shaper

قالب تخم مرغ زیل مدل Heart

موجود نیست
Zeal J158 Silicone Cooks Spoon
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J158 Silicone Cooks Spoon

قاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J158

مدلقاشق آشپزی سیلیکونی زیل مدل J158
جنس دستهسیلیکون
نوعقاشق
جنس بدنهسیلیکون
موجود نیست
Zeal J219 Y Shaped Peeler
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J219 Y Shaped Peeler

پوست کن زیل مدل J219 Y

مدلپوست کن زیل مدل J219 Y
نوعپوست کن
جنس دستهپلاستیک
موجود نیست
Zeal J218 Ice Cream Scoop
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J218 Ice Cream Scoop

اسکوپ بستنی زیل مدل J218

مدلاسکوپ بستنی زیل مدل J218
جنس بدنهآلومینیوم
جنس دستهسیلیکون
نوعقاشق توپی
موجود نیست
Zeal J130 Tongs
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Zeal J130 Tongs

انبر زیل مدل J130

مدلانبر زیل مدل J130
جنس بدنهسیلیکون
جنس دستهاستیل
نوعانبر
موجود نیست
انتخاب گروه