محصولات سایت

آبمیوه گیری برویل Juicer Breville

به فروشگاه اینترنتی آبمیوه گیری برویل نوترین ها خوش آمدید

Breville JE95 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville JE95 Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل JE95

مدلآبمیوه گیری برویل مدل JE95
مخلوط کن
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
آسیاب
مخزن آب میوه گیری
موجود نیست
Breville BJE820 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville BJE820 Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل BJE820

مدلآبمیوه گیری برویل مدل BJE820
مخلوط کن
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
موجود نیست
Breville BJE520 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville BJE520 Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل BJE520

مدلآبمیوه گیری برویل مدل BJE520
مخزن آب میوه گیری
مخزن تفاله
سوئیچ ایمنی
آسیاب
سیستم ضد چکه
مخلوط کن
نوع آبمیوه گیریبرقی
موجود نیست
Breville BJE410 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville BJE410 Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل BJE410

مدلآبمیوه گیری برویل مدل BJE410
مخلوط کن
کارکردتک کاره
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
آسیاب
سیستم ضد چکه
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخزن تفاله
موجود نیست
Breville BJB840 Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville BJB840 Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل BJB840

مدلآبمیوه گیری برویل مدل BJB840
مخزن آب میوه گیری
سوئیچ ایمنی
نوع آبمیوه گیریبرقی
کارکرددو کاره
آسیاب
مخلوط کن
مخزن تفاله
سیستم ضد چکه
موجود نیست
Breville 800JE Juicer
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Breville 800JE Juicer

آبمیوه گیری برویل مدل 800JE

مدلآبمیوه گیری برویل مدل 800JE
آسیاب
کارکردتک کاره
سیستم ضد چکه
مخزن آب میوه گیری
نوع آبمیوه گیریبرقی
مخلوط کن
سوئیچ ایمنی
مخزن تفاله
موجود نیست
انتخاب گروه