محصولات سایت

سینمای خانگی و ساندبار سامسونگ Home Theatre Samsung

به فروشگاه اینترنتی سینمای خانگی و ساندبار سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung WAM6500 R6 Wireless Sounabar
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung WAM6500 R6 Wireless Sounabar

ساندبار سامسونگ مدل R6 Portable با قابلیت پخش صدای 360 درجه

تماس بگیرید
Samsung HW-K390 Soundbar 130W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-K390 Soundbar 130W

ساندبار سامسونگ مدل HW-K390 با توان خروجی 130 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-K390 با توان خروجی 130 وات
ورودی صدای اپتیکال
خروجی HDMI
بلوتوث
تماس بگیرید
Samsung HW-K490 Soundbar 300 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-K490 Soundbar 300 W

ساندبار سامسونگ مدل HW-K490 با توان خروجی 300 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-K490 با توان خروجی 300 وات
ورودی صدای اپتیکال
بلوتوث
خروجی HDMI
تماس بگیرید
Samsung HW-J6090 Soundbar 300 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-J6090 Soundbar 300 W

ساندبار سامسونگ مدل HW-J6090 با توان خروجی 300 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-J6090 با توان خروجی 300 وات
ورودی صدای اپتیکال
خروجی HDMI
بلوتوث
تماس بگیرید
Samsung HW-K590 Soundbar 320 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-K590 Soundbar 320 W

ساندبار سامسونگ مدل HW-K590 با توان خروجی 320 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-K590 با توان خروجی 320 وات
خروجی HDMI
بلوتوث
ورودی صدای اپتیکال
تماس بگیرید
Samsung HW-J7591R Soundbar 320 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-J7591R Soundbar 320 W

ساندبار سامسونگ مدل HW-J7591R با توان خروجی 320 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-J7591R با توان خروجی 320 وات
بلوتوث
ورودی صدای اپتیکال
خروجی HDMI
تماس بگیرید
Samsung HW-J260 Soundbar 80 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-J260 Soundbar 80 W

ساندبار سامسونگ مدل HW-J260 با توان خروجی 80 وات

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-J260 با توان خروجی 80 وات
ورودی صدای اپتیکال
خروجی HDMI
بلوتوث
تماس بگیرید
Samsung HT-F456K Home Theater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-F456K Home Theater

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-F456K

تماس بگیرید
Samsung HT-J5156K Home Theater 1000 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J5156K Home Theater 1000 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5156K با توان خروجی 1000 وات

مدلسینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5156K با توان خروجی 1000 وات
بلوتوث
خروجی HDMI
ورودی صدای اپتیکال
موجود نیست
Samsung HT-J7756 Home Theater 1330 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J7756 Home Theater 1330 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J7756 با توان خروجی 1330 وات

مدلسینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J7756 با توان خروجی 1330 وات
ورودی صدای اپتیکال
بلوتوث
خروجی HDMI
موجود نیست
Samsung HT-J5156RK Home Theater 1000 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J5156RK Home Theater 1000 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5156RK با توان خروجی 1000 وات

مدلسینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5156RK با توان خروجی 1000 وات
ورودی صدای اپتیکال
بلوتوث
خروجی HDMI
موجود نیست
Samsung HT-J7750W Home Theater 1330 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J7750W Home Theater 1330 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J7750W با توان خروجی 1330 وات

موجود نیست
Samsung HW-J6060X Curved Soundbar 300 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-J6060X Curved Soundbar 300 W

ساندبار خمیده سامسونگ مدل HW-J6060X با توان خروجی 300 وات

موجود نیست
Samsung HT-J5150K Home Theater 1000 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J5150K Home Theater 1000 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5150K با توان خروجی 1000 وات

موجود نیست
Samsung HT-J5550K Home Theater 1000 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-J5550K Home Theater 1000 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-J5550K با توان خروجی 1000 وات

موجود نیست
Samsung HT-H5556RK Home Theater 1000 W
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-H5556RK Home Theater 1000 W

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-H5556RK با توان خروجی 1000 وات

موجود نیست
Samsung HW-H460 Soundbar
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-H460 Soundbar

ساندبار سامسونگ HW-H460

مدلساندبار سامسونگ HW-H460
بلوتوث
ورودی صدای اپتیکال
خروجی HDMI
موجود نیست
Samsung HW-H360 Soundbar
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-H360 Soundbar

ساندبار سامسونگ مدل HW-H360

مدلساندبار سامسونگ مدل HW-H360
بلوتوث
خروجی HDMI
ورودی صدای اپتیکال
موجود نیست
Samsung HW-H560 Soundbar
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-H560 Soundbar

ساندبار سامسونگ HW-H560

موجود نیست
Samsung HW-H760 Soundbar
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HW-H760 Soundbar

ساندبار سامسونگ HW-H760

موجود نیست
Samsung HT-F356 Home Theater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-F356 Home Theater

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-F356

موجود نیست
Samsung HT-F4556 Home Theater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-F4556 Home Theater

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-F4556

موجود نیست
Samsung HT-F356K Home Theater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-F356K Home Theater

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-F356K

موجود نیست
Samsung HT-F5556K Home Theater
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung HT-F5556K Home Theater

سینمای خانگی سامسونگ مدل HT-F5556K

موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه