محصولات سایت

سطل اکو Bucket Eko

به فروشگاه اینترنتی سطل اکو نوترین ها خوش آمدید

EKO Regent Bucket 6L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Regent Bucket 6L

سطل زباله اکو مدل Regent حجم 6 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Regent حجم 6 لیتری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
تماس بگیرید
EKO Luna Bucket 3L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Luna Bucket 3L

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 3 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 3 لیتری
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
EKO Shell Bucket 18L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Shell Bucket 18L

سطل زباله اکو مدل Shell حجم 18 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Shell حجم 18 لیتری
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
پدال
نوعسطل دوتکه
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
EKO Grace Bucket 5L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Grace Bucket 5L

سطل زباله اکو مدل Grace حجم 5 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Grace حجم 5 لیتری
نوعسطل دوتکه
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایدستشویی آشپزخانه اداری
پدال
تماس بگیرید
EKO Regent Bucket 12L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Regent Bucket 12L

سطل زباله اکو مدل Regent حجم 12L لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Regent حجم 12L لیتری
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنساستیل
موجود نیست
EKO EKO Smart Bucket 9L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO EKO Smart Bucket 9L

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 9 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 9 لیتری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه اداری
نوعسطل دوتکه
پدال
موجود نیست
EKO EKO Smart Bucket 21L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO EKO Smart Bucket 21L

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 21 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 21 لیتری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
موجود نیست
EKO EKO Smart Bucket 15L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO EKO Smart Bucket 15L

سطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 15 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل EKO Smart حجم 15 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
موجود نیست
EKO Rejoice Bucket Twin 24L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Rejoice Bucket Twin 24L

سطل زباله دو قلوی اکو مدل Rejoice حجم 24 لیتری

مدلسطل زباله دو قلوی اکو مدل Rejoice حجم 24 لیتری
پدال
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری
دستگیره
موجود نیست
EKO Luna Bucket 5L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Luna Bucket 5L

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 5 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 5 لیتری
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
پدال
موجود نیست
EKO Luna Bucket 12L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Luna Bucket 12L

سطل زباله اکو مدل Luna حجم 12 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Luna حجم 12 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
موجود نیست
EKO Grace Bucket 15L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Grace Bucket 15L

سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 15 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Laguna حجم 15 لیتری
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
EKO Laguna Bucket 12L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

EKO Laguna Bucket 12L

سطل زباله اکو مدل Laguna حجم 12 لیتری

مدلسطل زباله اکو مدل Laguna حجم 12 لیتری
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
پدال
موجود نیست
انتخاب گروه