محصولات سایت

سطل کرور Bucket Curver

به فروشگاه اینترنتی سطل کرور نوترین ها خوش آمدید

Curver Deco Bin 30 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin 30 Litre

سطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 30 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 30 لیتر
مناسب برایحمام دستشویی
پدال
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
تماس بگیرید
Curver Animals Bin Panda 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Animals Bin Panda 12 Litre

سطل کرور مدل Animals Bin Panda حجم 12 لیتری

مدلسطل کرور مدل Animals Bin Panda حجم 12 لیتری
مناسب برایاتاق خواب
پدال
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
تماس بگیرید
Curver Slim Bin 40 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Slim Bin 40 Litre

سطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 40لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 40لیتری
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
پدال
جنساستیل
تماس بگیرید
Curver Little Box 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Little Box 25 Litre

سطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 25لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Slim Bin حجم 25لیتری
جنساستیل
پدال
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
تماس بگیرید
Curver Flip Bin lidless NYC 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin lidless NYC 25 Litre

سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin NYC حجم 25لیتر

مدلسطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin NYC حجم 25لیتر
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
جنسپلاستیک
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
پدال
تماس بگیرید
Curver Flip Bin lidless London 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin lidless London 25 Litre

سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin London حجم 25لیتری

مدلسطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin London حجم 25لیتری
جنسپلاستیک
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
نوعسطل یک‌تکه
پدال
تماس بگیرید
Curver Deco Bin 50 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin 50 Litre

سطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 50 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 50 لیتر
پدال
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
جنساستیل
تماس بگیرید
Curver Deco Bin 20 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin 20 Litre

سطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 20 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل DecoBin حجم 20 لیتر
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
پدال
مناسب برایدستشویی آشپزخانه
جنساستیل
تماس بگیرید
Curver 01363 Measuring Bucket 10 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver 01363 Measuring Bucket 10 Litre

سطل درجه دار کرور مدل 01363 حجم 10 لیتری

مدلسطل درجه دار کرور مدل 01363 حجم 10 لیتری
جنسپلاستیک
پدال
مناسب برایحمام آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Curver Outdoor Bin 110 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Outdoor Bin 110 Litre

سطل زباله کرور مدل Outdoor حجم 110 لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Outdoor حجم 110 لیتری
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
پدال
موجود نیست
Curver Animals Bin Frog 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Animals Bin Frog 12 Litre

سطل کرور مدل Animals Bin Frog حجم 12 لیتری

مدلسطل کرور مدل Animals Bin Frog حجم 12 لیتری
جنسپلاستیک
پدال
مناسب برایاتاق خواب
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
موجود نیست
Curver Urban 10 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Urban 10 Litre

سطل کرور مدل Urban حجم 10 لیتری

مدلسطل کرور مدل Urban حجم 10 لیتری
مناسب برایحمام آشپزخانه
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
پدال
دستگیره
موجود نیست
Curver Urban 6 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Urban 6 Litre

سطل کرور مدل Urban حجم 6لیتری

مدلسطل کرور مدل Urban حجم 6لیتری
جنسپلاستیک
مناسب برایحمام آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
پدال
موجود نیست
Curver Flip Bin lidless Paris 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin lidless Paris 25 Litre

سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Paris حجم 25لیتری

مدلسطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Paris حجم 25لیتری
دستگیره
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
پدال
موجود نیست
Curver Flip Bin lidless Leather 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin lidless Leather 25 Litre

سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Leather حجم 25لیتری

مدلسطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Leather حجم 25لیتری
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
نوعسطل یک‌تکه
پدال
جنسپلاستیک
موجود نیست
Curver Flip Bin lidless Jeans 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin lidless Jeans 25 Litre

سطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Jeans حجم 25لیتری

مدلسطل زباله بدون در کرور مدل Flip Bin Jeans حجم 25لیتری
دستگیره
پدال
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
موجود نیست
Curver Flip Bin Paris 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin Paris 25 Litre

سطل زباله کرور مدل Flip Bin Paris حجم 25لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Flip Bin Paris حجم 25لیتری
دستگیره
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
جنسپلاستیک
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Curver Flip Bin NYC 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin NYC 25 Litre

سطل زباله کرور مدل Flip Bin NYC حجم 25لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Flip Bin NYC حجم 25لیتری
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
جنسپلاستیک
موجود نیست
Curver Flip Bin Leather 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin Leather 25 Litre

سطل زباله کرور مدل Flip Bin Leather حجم 25لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Flip Bin Leather حجم 25لیتری
پدال
جنسپلاستیک
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Curver Flip Bin London 25 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Flip Bin London 25 Litre

سطل زباله کرور مدل Flip Bin London حجم 25لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Flip Bin London حجم 25لیتری
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی
جنسپلاستیک
پدال
موجود نیست
Curver Deco Bin Coffee 50 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin Coffee 50 Litre

سطل زباله کرور مدل Deco Bin Coffee حجم 50 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل Deco Bin Coffee حجم 50 لیتر
جنساستیل
پدال
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
موجود نیست
Curver Deco Bin 5 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin 5 Litre

سطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 5 لیتری

مدلسطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 5 لیتری
نوعسطل یک‌تکه
پدال
جنساستیل
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
دستگیره
موجود نیست
Curver Deco Bin 40 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Deco Bin 40 Litre

سطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 40 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل Deco Bin حجم 40 لیتر
جنساستیل
پدال
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
موجود نیست
Curver Touch Bin 40 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Curver Touch Bin 40 Litre

سطل زباله کرور مدل Touch Bin حجم 40 لیتر

مدلسطل زباله کرور مدل Touch Bin حجم 40 لیتر
جنسپلاستیک
پدال
مناسب برایحمام دستشویی آشپزخانه
دستگیره
موجود نیست
صفحه 1 از 2
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن