محصولات سایت

کلمن و فلاسک متفرقه Flasks Other

به فروشگاه اینترنتی کلمن و فلاسک متفرقه نوترین ها خوش آمدید

کلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

کلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری

مدلکلمن دو لیتری مدل ایت ظرفیت 2 لیتری
نوع خروجی آبشیر
قابلیت حفظ دما
نوع عایقفوم
لیوان
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز کد 20012-GREEN ظرفیت 340 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-RED ظرفیت 220 میلی لیتر
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-BLUE ظرفیت 220 میلی لیتر
نوع خروجی آبپیچی
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز 2023-PURPLE ظرفیت 220 میلی لیتر
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبپیچی
لیوان
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل قلب و گل رز کد 2023-YELLOW ظرفیت 220 میلی لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
فلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر

مدلفلاسک کیچنز مدل Minion کد 2021 ظرفیت 400 میلی لیتر
نوع خروجی آبپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 2 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 2 Liter

فلاسک فورته مدل 005 ظرفیت 2 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل 005 ظرفیت 2 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع عایقگاز
نوع دهانهلوله ای
لیوان
نوع خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 1.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 1.5 Liter

فلاسک فورته مدل 558 ظرفیت 1.5 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل 558 ظرفیت 1.5 لیتر
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 3.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 3.5 Liter

فلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 3.5 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 3.5 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبفشاری
نوع عایقگاز
نوع دهانهلوله ای
لیوان
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 2.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 2.5 Liter

فلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 2.5 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 2.5 لیتر
نوع عایقگاز
نوع دهانهلوله ای
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبفشاری
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 0.5 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 0.5 Liter

فلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 0.5 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 0.5 لیتر
نوع خروجی آبپیچی
لیوان
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
تماس بگیرید
Forte Steel Flask 1 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Forte Steel Flask 1 Liter

فلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 1 لیتر

مدلفلاسک فورته مدل Steel ظرفیت 1 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهپیچی
نوع عایقگاز
لیوان
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
Win2 1017 Flask 1.3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Win2 1017 Flask 1.3 Litre

فلاسک وینتو مدل 1017 ظرفیت 1.3 لیتر

مدلفلاسک وینتو مدل 1017 ظرفیت 1.3 لیتر
نوع عایقگاز
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
نوع دهانهلوله ای
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Win2 1016 Flask 1 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Win2 1016 Flask 1 Litre

فلاسک وینتو مدل 1016 ظرفیت 1 لیتر

مدلفلاسک وینتو مدل 1016 ظرفیت 1 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع دهانهلوله ای
نوع عایقگاز
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
تماس بگیرید
ATC s300 Water Jug 3 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

ATC s300 Water Jug 3 Litre

کلمن ای تی سی مدل s300 ظرفیت 3 لیتر

مدلکلمن ای تی سی مدل s300 ظرفیت 3 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
Rockland 9510 Water Jug 9.5 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rockland 9510 Water Jug 9.5 Litre

کلمن راکلند مدل 9510 ظرفیت 9.5 لیتر

مدلکلمن راکلند مدل 9510 ظرفیت 9.5 لیتر
نوع خروجی آبضامنی
لیوان
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Rockland 7780 Water Jug 7.7 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rockland 7780 Water Jug 7.7 Litre

کلمن راکلند مدل 7780 ظرفیت 7.7 لیتر

مدلکلمن راکلند مدل 7780 ظرفیت 7.7 لیتر
لیوان
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
Rockland 5860 Water Jug 5.8 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Rockland 5860 Water Jug 5.8 Litre

کلمن راکلند مدل 5860 ظرفیت 5.8 لیتر

مدلکلمن راکلند مدل 5860 ظرفیت 5.8 لیتر
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع خروجی آبضامنی
قابلیت حفظ دما
تماس بگیرید
Spring s1200 Flask 1.2 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Spring s1200 Flask 1.2 Litre

فلاسک اسپیرینگ مدلs1200 ظرفیت 1.2 لیتر

مدلفلاسک اسپیرینگ مدلs1200 ظرفیت 1.2 لیتر
نوع دهانهپیچی
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

فلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر

مدلفلاسک جی اس اف مدل GHF-1430 ظرفیت 1.9 لیتر
نوع دهانهپیچی
نوع عایقشیشه
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع خروجی آبضامنی
تماس بگیرید
Gole Yakh p100 Flask 1 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Gole Yakh p100 Flask 1 Litre

فلاسک گل یخ مدل p100 ظرفیت 1 لیتر

مدلفلاسک گل یخ مدل p100 ظرفیت 1 لیتر
قابلیت حفظ دما
لیوان
نوع دهانهپیچی
نوع عایقشیشه
نوع خروجی آبپیچی
تماس بگیرید
Regal REY-16P Flask 1.6 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Regal REY-16P Flask 1.6 Litre

فلاسک مدل REY-16P گنجایش 1.6 لیتر

مدلفلاسک مدل REY-16P گنجایش 1.6 لیتر
قابلیت حفظ دما
نوع خروجی آبفشاری
لیوان
نوع عایقشیشه
نوع دهانهپیچی
تماس بگیرید
Regal REY-190C Flask 1.9 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Regal REY-190C Flask 1.9 Litre

فلاسک مدل REY-190C گنجایش 1.9 لیتر