محصولات سایت

سطل براسیانا Bucket Brasiana

به فروشگاه اینترنتی سطل براسیانا نوترین ها خوش آمدید

سطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل 13030075 ظرفیت 5 لیتری
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایآشپزخانه
پدال
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078

مدلسطل زباله پدالی براسینا ظرفیت 3 لیتری کد 13030078
پدال
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایدستشویی اداری
تماس بگیرید
سطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر

مدلسطل زباله مدل Brasiana BPB-151 کد 13030076 ظرفیت 5 لیتر
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه
پدال
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-261 ظرفیت 16 لیتری
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
پدال
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل براسیانا مدلBOB-110 گنجایش 12 لیتر
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
پدال
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 5 لیتر
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
پدال
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
سطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری

مدلسطل زباله Brasiana مدل 03 گنجایش 3 لیتری
جنساستیل
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری

مدلسطل زباله براسیانا مدل بدون درب 5 لیتری
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
نوعسطل یک‌تکه
پدال
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسینا مدل BPB-141 ظرفیت 5 لیتری
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا کد 617 ظرفیت 20 لیتری
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری
دستگیره
نوعسطل دوتکه
جنساستیل
تماس بگیرید
سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPS ظرفیت 3 لیتری
جنساستیل
دستگیره
پدال
نوعسطل یک‌تکه
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایدستشویی اداری
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
پدال
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
جنساستیل
مناسب برایاداری
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

سطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل براسیانا مدل BLB110 گنجایش 20 لیتر
پدال
مناسب برایاداری
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل یک‌تکه
مقاوم در برابر رطوبت
تماس بگیرید
Brasiana 615 Pedal Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana 615 Pedal Waste Bin 12 Litre

سطل زباله پدالی براسیانا ظرفیت 12 لیتر - کد615

مدلسطل زباله پدالی براسیانا ظرفیت 12 لیتر - کد615
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه اداری
دستگیره
تماس بگیرید
Brasiana BPB-221 Recycle Bin 16 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-221 Recycle Bin 16 L

سطل زباله براسیانا مدل BPB-221 گنجایش 16 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-221 گنجایش 16 لیتر
جنساستیل
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایآشپزخانه
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
Brasiana BLB-110 Office Recycle Bin Size 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BLB-110 Office Recycle Bin Size 20 Liter

سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله اداری براسیانا مدل BLB-110 گنجایش 20 لیتر
جنسفلز
پدال
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
مناسب برایاداری
تماس بگیرید
Brasiana BLB120 Office Recycle Bin Size 20 Liter
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BLB120 Office Recycle Bin Size 20 Liter

سطل زباله اداری براسیانا مدل BLB120 گنجایش 20 لیتر

مدلسطل زباله اداری براسیانا مدل BLB120 گنجایش 20 لیتر
نوعسطل دوتکه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایاداری
جنسفلز
دستگیره
تماس بگیرید
Brasiana BPB-110 Recycle Bin 3 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-110 Recycle Bin 3 L

سطل زباله براسیانا مدل BPB-110 گنجایش 3 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-110 گنجایش 3 لیتر
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
دستگیره
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام اتاق خواب اداری دستشویی
تماس بگیرید
Brasiana BPB-151-S Recycle Bin 5 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-151-S Recycle Bin 5 L

سطل زباله براسیانا مدل BPB-151-S گنجایش 5 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-151-S گنجایش 5 لیتر
مناسب برایآشپزخانه
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
دستگیره
پدال
تماس بگیرید
Brasiana BLB-120 Office Trash
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BLB-120 Office Trash

سطل زباله براسیانا مدل BLB-120

مدلسطل زباله براسیانا مدل BLB-120
مناسب برایاداری
پدال
دستگیره
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
Brasiana BPB-191 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-191 Recycle Bin 12 L

سطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-191 گنجایش 12 لیتر
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایآشپزخانه
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل دوتکه
تماس بگیرید
Brasiana BPB-181 Pedal Waste Bin 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-181 Pedal Waste Bin 12 Litre

سطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-181 ظرفیت 12 لیتر

مدلسطل زباله پدالی براسیانا مدل BPB-181 ظرفیت 12 لیتر
پدال
جنساستیل
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام آشپزخانه اداری
تماس بگیرید
Brasiana BLB-110 Waste Bin 20 Litre
Rank : 5