محصولات سایت

تلویزیون سونی Tv2 Sony

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سونی نوترین ها خوش آمدید

Sony KD-65X8500E Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-65X8500E Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X8500E سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X8500E سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Sony KD-55X8500E Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X8500E Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X8500E سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X8500E سایز 55 اینچ
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Sony KD-55X8000E Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X8000E Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل 55X8000E سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل 55X8000E سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
HDR
3D
تماس بگیرید
Sony KDL-48W650D Smart LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-48W650D Smart LED TV 48 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KDL-48W650D سایز 48اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KDL-48W650D سایز 48اینچ
3D
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Sony KDL-48W650D BRAVIA Series Smart LED TV 48 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-48W650D BRAVIA Series Smart LED TV 48 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KDL-48W650D سایز 48 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی سری BRAVIA مدل KDL-48W650D سایز 48 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
Sony KDL-40W650D BRAVIA Series Smart LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-40W650D BRAVIA Series Smart LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40W650D سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40W650D سایز 40 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
تماس بگیرید
sony KD-65X8500B BRAVIA Series 4K LED TV 65 inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sony KD-65X8500B BRAVIA Series 4K LED TV 65 inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-65X8500B سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-65X8500B سایز 65 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
sony KD-79X9000B BRAVIA Series 4K LED TV 79 inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sony KD-79X9000B BRAVIA Series 4K LED TV 79 inch

تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-79X9000B سایز 79 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-79X9000B سایز 79 اینچ
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
sony KD-49X8000D BRAVIA Series Smart LED TV 49 inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sony KD-49X8000D BRAVIA Series Smart LED TV 49 inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000D سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000D سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
موجود نیست
sony KD-65X9300D BRAVIA Series 4K LED TV 75 inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sony KD-65X9300D BRAVIA Series 4K LED TV 75 inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X9300D سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X9300D سایز 65 اینچ
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
sony KD-75X9400D BRAVIA Series Smart LED TV 75 inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

sony KD-75X9400D BRAVIA Series Smart LED TV 75 inch

تلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-75X9400D سایز 75 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سونی مدل KD-75X9400D سایز 75 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Sony KD-49X8000E Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-49X8000E Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000E سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X8000E سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
موجود نیست
Sony KD-65X7000E Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-65X7000E Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X7000E سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-65X7000E سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
موجود نیست
Sony KD-55X7000E Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X7000E Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X7000E سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-55X7000E سایز 55 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Sony KD-49X7000E Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-49X7000E Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X7000E سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی مدل KD-49X7000E سایز 49 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
موجود نیست
Sony KD-55X9300D Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X9300D Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X9300D سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X9300D سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
موجود نیست
Sony KD-55X7000D Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X7000D Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000D سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سونی مدل KD-55X7000D سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
HDR
موجود نیست
Sony KDL-55W650D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-55W650D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-55W650D سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-55W650D سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
HDR
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Sony KD-55X8500D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KD-55X8500D Smart BRAVIA Series LED TV 55 Inch

تلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KD-55X8500D سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون هوشمند ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KD-55X8500D سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
HDR
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Sony KDL-40R350C BRAVIA Series LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-40R350C BRAVIA Series LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40R350C سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-40R350C سایز 40 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Sony KDL-32R300C BRAVIA Series LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Sony KDL-32R300C BRAVIA Series LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-32R300C سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سونی سری BRAVIA مدل KDL-32R300C سایز 32 اینچ
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
HDR
کیفیت تصویرHD
رابط هوشمند
موجود نیست