محصولات سایت

تلویزیون پاناسونیک Tv2 Panasonic

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون پاناسونیک نوترین ها خوش آمدید

Panasonic 55DX650R Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 55DX650R Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 55DX650R سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 55DX650R سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
3D
HDR
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Panasonic TH-43D410R LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TH-43D410R LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-43D410R سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-43D410R سایز 43 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Panasonic 49DX650R Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 49DX650R Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 49DX650R سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 49DX650R سایز 49 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Panasonic 55DS630R Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 55DS630R Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 55DS630R سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 55DS630R سایز 55 اینچ
3D
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Panasonic 49DS630R Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 49DS630R Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 49DS630R سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 49DS630R سایز 49 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Panasonic 43DS630R Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 43DS630R Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 43DS630R سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل 43DS630R سایز 43 اینچ
HDR
3D
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Panasonic TH-43D410R LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TH-43D410R LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-43D410R سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-43D410R سایز 43 اینچ
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
موجود نیست
Panasonic TH-49D410R LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TH-49D410R LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-49D410R سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TH-49D410R سایز 49 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Panasonic 60A430 LED TV 60 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 60A430 LED TV 60 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 60A430 سایز 60 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 60A430 سایز 60 اینچ
3D
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
نوع صفحهتخت
موجود نیست
Panasonic 50A410 LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 50A410 LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 50A410 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 50A410 سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
موجود نیست
Panasonic 42A410 LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 42A410 LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 42A410 سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 42A410 سایز 42 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Panasonic 32A410 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic 32A410 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 32A410 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل 32A410 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
موجود نیست
Panasonic TC-L55ET5 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TC-L55ET5 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل TC-L55ET5 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل TC-L55ET5 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Panasonic TC-L47ET5 Smart LED TV 47 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TC-L47ET5 Smart LED TV 47 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل TC-L47ET5 سایز 47 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند پاناسونیک مدل TC-L47ET5 سایز 47 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Panasonic TC-L42ET5 LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TC-L42ET5 LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TC-L42ET5 سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک مدل TC-L42ET5 سایز 42 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
3D
موجود نیست
Panasonic TX-P42UT30B Viera Series Plasma TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TX-P42UT30B Viera Series Plasma TV 42 Inch

تلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TX-P42UT30B سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TX-P42UT30B سایز 42 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهPlasma
موجود نیست
Panasonic TX-P50UT30B Viera Series Plasma TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TX-P50UT30B Viera Series Plasma TV 50 Inch

تلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TX-P50UT30B سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TX-P50UT30B سایز 50 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهPlasma
موجود نیست
Panasonic TH-65PF10 Viera Series Plasma TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TH-65PF10 Viera Series Plasma TV 65 Inch

تلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TH-65PF10 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون پلاسما پاناسونیک سری ویرا مدل TH-65PF10 سایز 65 اینچ
تکنولوژی صفحهPlasma
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Panasonic TC-L42E3 Viera Series LED TV 42 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TC-L42E3 Viera Series LED TV 42 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل TC-L42E3 سایز 42 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل TC-L42E3 سایز 42 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
موجود نیست
Panasonic L37DT30 Viera Series LED TV 37 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic L37DT30 Viera Series LED TV 37 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل L37DT30 سایز 37 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل L37DT30 سایز 37 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
موجود نیست
Panasonic L32DT30 Viera Series LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic L32DT30 Viera Series LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل L32DT30 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل L32DT30 سایز 32 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
3D
رابط هوشمند
موجود نیست
Panasonic TH-L32E30 Viera Series LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Panasonic TH-L32E30 Viera Series LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل TH-L32E30 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی پاناسونیک سری ویرا مدل TH-L32E30 سایز 32 اینچ
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
موجود نیست
<