محصولات سایت

سطل اورانوس Bucket Uranus

به فروشگاه اینترنتی سطل اورانوس نوترین ها خوش آمدید

Uranus UPB-110-1 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-110-1 Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-110-1 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-110-1 گنجایش 12 لیتر
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
نوعسطل دوتکه
پدال
جنسفلز
تماس بگیرید
Uranus UPB 110-12 Steel Design Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-12 Steel Design Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 با در استیل

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 با در استیل
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
نوعسطل یک‌تکه
تماس بگیرید
Uranus UPB-710-12 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-710-12 Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-710-12 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-710-12 گنجایش 12 لیتر
پدال
نوعسطل دوتکه
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
جنساستیل
موجود نیست
Uranus UPB-110-S Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-110-S Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-110-S گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-110-S گنجایش 12 لیتر
جنسفلز
نوعسطل دوتکه
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
دستگیره
موجود نیست
Uranus UPB-110-2 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-110-2 Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-110-2 گنجایش 12 لیتری

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-110-2 گنجایش 12 لیتری
نوعسطل دوتکه
جنسفلز
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
دستگیره
موجود نیست
Uranus UPB-110-3 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-110-3 Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-110-3 گنجایش 12 لیتری

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-110-3 گنجایش 12 لیتری
نوعسطل دوتکه
دستگیره
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
جنسفلز
پدال
موجود نیست
Uranus UPB-710-2 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB-710-2 Recycle Bin 12 L

سطل زباله اورانوس مدل UPB-710-2 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB-710-2 گنجایش 12 لیتر
پدال
مناسب برایآشپزخانه اداری دستشویی
جنسفلز
دستگیره
نوعسطل دوتکه
موجود نیست
Brasiana BPB-181 Recycle Bin 12 L
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Brasiana BPB-181 Recycle Bin 12 L

سطل زباله براسیانا مدل BPB-181 گنجایش 12 لیتر

مدلسطل زباله براسیانا مدل BPB-181 گنجایش 12 لیتر
مناسب برایحمام آشپزخانه دستشویی
دستگیره
جنساستیل
نوعسطل یک‌تکه
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
موجود نیست
Uranus Spring Flower Waste Bin Capacity 12 Litre
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus Spring Flower Waste Bin Capacity 12 Litre

سطل زباله اورانوس مدل گل همیشه بهار گنجایش 12 لیتری

مدلسطل زباله اورانوس مدل گل همیشه بهار گنجایش 12 لیتری
مناسب برایحمام اتاق خواب آشپزخانه دستشویی
دستگیره
پدال
جنسفلز
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Uranus UPB 110-5 Chromium Design Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-5 Chromium Design Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-5 با در کروم

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-5 با در کروم
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
جنساستیل
پدال
موجود نیست
Uranus UPB 110-12 Wrinkle Design Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-12 Wrinkle Design Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 طرح خشدار

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 طرح خشدار
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Uranus UPB 110-12 Chromium Design Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-12 Chromium Design Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 با درب کروم

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12 با درب کروم
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
جنساستیل
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
موجود نیست
Uranus UPB 110-5 Wrinkles Design Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-5 Wrinkles Design Waste Bin

سطل زباله استیل اورانوس مدل UPB 110-5 طرح خشدار

مدلسطل زباله استیل اورانوس مدل UPB 110-5 طرح خشدار
جنساستیل
پدال
مقاوم در برابر رطوبت
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
موجود نیست
Uranus UPB 110-12 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-12 Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-12
مقاوم در برابر رطوبت
نوعسطل یک‌تکه
دستگیره
جنساستیل
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
پدال
موجود نیست
Uranus UPB 110-5 Waste Bin
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Uranus UPB 110-5 Waste Bin

سطل زباله اورانوس مدل UPB 110-5

مدلسطل زباله اورانوس مدل UPB 110-5
مقاوم در برابر رطوبت
پدال
مناسب برایحمام دستشویی اتاق خواب آشپزخانه
نوعسطل یک‌تکه
جنساستیل
موجود نیست
انتخاب گروه