محصولات سایت

تلویزیون سامسونگ Tv2 Samsung

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung 40M5850 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5850 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ
رابط هوشمند
3D
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Samsung 40M5860 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5860 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5860 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5860 سایز 40 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
تماس بگیرید
Samsung 32M4850 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 32M4850 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 32M4850 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 32M4850 سایز 32 اینچ
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
HDR
تماس بگیرید
Samsung 55MU7980 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU7980 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Samsung 50MU7980 Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 50MU7980 Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50MU7980 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50MU7980 سایز 50 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 65MU10000 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 65MU10000 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU10000 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU10000 سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 55MU10000 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU10000 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
تماس بگیرید
Samsung 55M6975 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55M6975 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 65MU8995 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 65MU8995 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU8995 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU8995 سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
نوع صفحهخمیده
تماس بگیرید
Samsung 55MU7995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU7995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ
HDR
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهخمیده
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 55MU8990 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU8990 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Samsung 55MU8995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU8995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Samsung 49M6975 Curved Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 49M6975 Curved Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Samsung 55M6970 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55M6970 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
3D
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Samsung 75Q77 Smart QLED TV 75 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 75Q77 Smart QLED TV 75 Inch

تلویزیون کیولد هوشمند سامسونگ مدل 75Q77 سایز 75 اینچ

مدلتلویزیون کیولد هوشمند سامسونگ مدل 75Q77 سایز 75 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهQLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 43M6960 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 43M6960 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43M6960 سایز 43 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
3D
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 55Q78 Curved Smart QLED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55Q78 Curved Smart QLED TV 55 Inch

تلویزیون کیولد هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55Q78 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون کیولد هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55Q78 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهخمیده
تکنولوژی صفحهQLED
رابط هوشمند
3D
HDR
تماس بگیرید
Samsung 55MS9995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MS9995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MS9995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MS9995 سایز 55 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهSUHD
رابط هوشمند
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تماس بگیرید
Samsung 55K6960 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55K6960 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55K6960 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55K6960 سایز 55 اینچ
نوع صفحهتخت
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
Samsung 78KS9995 Curved Smart LED TV 78 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 78KS9995 Curved Smart LED TV 78 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 78KS9995 سایز 78 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 78KS9995 سایز 78 اینچ
نوع صفحهخمیده
رابط هوشمند
3D
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
تکنولوژی صفحهSUHD
تماس بگیرید
Samsung 55KS9995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55KS9995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55KS9995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55KS9995 سایز 55 اینچ
HDR
نوع صفحهخمیده
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تکنولوژی صفحهSUHD
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 65KS8985 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 65KS8985 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65KS8985 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65KS8985 سایز 65 اینچ
نوع صفحهخمیده
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
3D
تماس بگیرید
Samsung 55KU7960 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55KU7960 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55KU7960 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55KU7960 سایز 55 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Samsung 55JC8880 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55JC8880 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55JC8880 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55JC8880 سایز 55 اینچ
3D
نوع صفحهخمیده
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تماس بگیرید
صفحه 1 از 16
انتخاب گروه
نمایش لیست قیمت
نوترین ها Notarinha
فروشگاه اینترنتی نوترین ها به عنوان یکی از بزرگترین مرجع های تخصصی و فروش اینترنتی انواع لوازم خانگی در ایران توانسته است علاوه بر ایجاد یک بانک کامل و جامع از لوازم خانگی ، یک مرجع تخصصی فروش آنلاین اینترنتی در ایران نیز باشد و علاوه بر مزیت های فوق، نسبت به تمام رقبای خود مزیت های ویژه ی دیگری همچون ارائه جدیدترین و بهترین قیمت روز بازار، تحویل سریع در کمترین زمان ممکن و ارائه ی بالاترین سطح خدمات پس از فروش در ایران میباشد. ارائه ی سبد کاملی از محصولات اورجینال با گارانتی شرکتهای وارد کننده و اصلی و مشاوره های تخصصی از دیگر مزیت های رقابتی فروشگاه اینترنتی نوترین ها مبباشد. خرید آنلاین لوازم خانگی از طریق وب سایت نوترین ها بسیار ساده و آسان بوده به طوری که شما می توانید با جستجوی نام کالای مورد نظر خود و بررسی مشخصات فنی مربوط به آن و مقایسه ی آن از نظر مشخصات و قیمت با سایر کالاها، علاوه بر یک انتخاب صحیح ، لذت خرید آنلاین اینترنتی را تجربه نمایید.
نشانی : ایران، تهران، دفتر مرکزی
کد پستی : 123456789
تلفن : 021 - 888 88 888
فکس : 021 - 888 88 888
بستنورود کاربران
نام کاربری :
 
کلمه عبور :
 
Captcha
کد امنیتی :
 
بستن عضویت در خبرنامه
ایمیل :
Captcha
کد امنیتی :
بستنشرایط فروش
بستن