محصولات سایت

تلویزیون سامسونگ Tv2 Samsung

به فروشگاه اینترنتی تلویزیون سامسونگ نوترین ها خوش آمدید

Samsung 49M5900 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 49M5900 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5900 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5900 سایز 49 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
کیفیت تصویرFull HD
3D
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Samsung 49M5875 LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 49M5875 LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 49M5875 سایز 49 اینچ
HDR
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
Samsung 43MU7980 Smart LED TV 43 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 43MU7980 Smart LED TV 43 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 43MU7980 سایز 43 اینچ
نوع صفحهتخت
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Samsung 40M5870 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5870 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5870 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5870 سایز 40 اینچ
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
HDR
کیفیت تصویرFull HD
تماس بگیرید
Samsung 40M5950 Smart LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5950 Smart LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 40M5950 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 40M5950 سایز 40 اینچ
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Samsung 40M5890 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5890 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5890 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5890 سایز 40 اینچ
HDR
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
تماس بگیرید
Samsung 40M5850 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5850 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5850 سایز 40 اینچ
رابط هوشمند
3D
HDR
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Samsung 40M5860 LED TV 40 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 40M5860 LED TV 40 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5860 سایز 40 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 40M5860 سایز 40 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
HDR
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
تکنولوژی صفحهLED
3D
تماس بگیرید
Samsung 32M4850 LED TV 32 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 32M4850 LED TV 32 Inch

تلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 32M4850 سایز 32 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی سامسونگ مدل 32M4850 سایز 32 اینچ
3D
رابط هوشمند
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرHD
نوع صفحهتخت
HDR
تماس بگیرید
Samsung 55MU7980 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU7980 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU7980 سایز 55 اینچ
HDR
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
نوع صفحهتخت
تماس بگیرید
Samsung 50MU7980 Smart LED TV 50 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 50MU7980 Smart LED TV 50 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50MU7980 سایز 50 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 50MU7980 سایز 50 اینچ
HDR
تکنولوژی صفحهLED
3D
نوع صفحهتخت
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 65MU10000 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 65MU10000 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU10000 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU10000 سایز 65 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 55MU10000 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU10000 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU10000 سایز 55 اینچ
تکنولوژی صفحهLED
رابط هوشمند
3D
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
تماس بگیرید
Samsung 55M6975 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55M6975 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55M6975 سایز 55 اینچ
کیفیت تصویرFull HD
HDR
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 65MU8995 Curved Smart LED TV 65 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 65MU8995 Curved Smart LED TV 65 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU8995 سایز 65 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 65MU8995 سایز 65 اینچ
رابط هوشمند
3D
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
نوع صفحهخمیده
تماس بگیرید
Samsung 55MU7995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU7995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU7995 سایز 55 اینچ
HDR
3D
رابط هوشمند
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
نوع صفحهخمیده
تکنولوژی صفحهLED
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 55MU8990 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU8990 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55MU8990 سایز 55 اینچ
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهLED
HDR
3D
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Samsung 55MU8995 Curved Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55MU8995 Curved Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 55MU8995 سایز 55 اینچ
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهخمیده
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
تماس بگیرید
Samsung 49M6975 Curved Smart LED TV 49 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 49M6975 Curved Smart LED TV 49 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند خمیده سامسونگ مدل 49M6975 سایز 49 اینچ
نوع صفحهخمیده
قابلیت اتصال به دیوار
رابط هوشمند
کیفیت تصویرFull HD
3D
HDR
تکنولوژی صفحهLED
تماس بگیرید
Samsung 55M6970 Smart LED TV 55 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 55M6970 Smart LED TV 55 Inch

تلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ

مدلتلویزیون ال ای دی هوشمند سامسونگ مدل 55M6970 سایز 55 اینچ
3D
HDR
قابلیت اتصال به دیوار
تکنولوژی صفحهLED
نوع صفحهتخت
کیفیت تصویرFull HD
رابط هوشمند
تماس بگیرید
Samsung 75Q77 Smart QLED TV 75 Inch
Rank : 5
خدمات ویژه : مهلت تست

Samsung 75Q77 Smart QLED TV 75 Inch

تلویزیون کیولد هوشمند سامسونگ مدل 75Q77 سایز 75 اینچ

مدلتلویزیون کیولد هوشمند سامسونگ مدل 75Q77 سایز 75 اینچ
کیفیت تصویرUltra HD - 4K
HDR
3D
نوع صفحهتخت
تکنولوژی صفحهQLED
رابط هوشمند
قابلیت اتصال به دیوار
تماس بگیرید
Samsung 43M6960 Smart LED TV 43 Inch